DISTANSKURS

Hållbar livsstil

Kursen utgår ifrån hållbarhetens tre perspektiv- socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Målsättningen är att du efter genomgången kurs ska ha fått inblick i och djupare förståelse för hur det kan vara att leva hållbart och minska ditt klimatavtryck.

Kursens syfte och innehåll

Kursen riktar sig till dig som har börjat fundera i termer om hållbarhet och gärna skulle vilja leva mer hållbart, men inte riktigt har kommit fram till hur. Vi arbetar tillsammans i gruppen med att inspirera varandra, tipsa, diskutera och dela med oss av kunskaper kring olika sätt att leva hållbart. Vi jobbar både med den inre och den yttre hållbarheten, alltså både med praktiska frågor såsom solceller, cyklar och mat till mer själsliga ämnen såsom stress, meditation och tid.

Kursen har tre fysiska helgträffar 29-30/8, 10-11/10 och 5-6/12. Helgträffarna genomförs på Sommenbygdens folkhögskola och i Boets gamla skola i Ödeshögs kommun.ca 2 mil utanför Tranås.

Ämnen

På träffarna kommer vi att fokusera på kunskap som är mer praktisk samt på gruppdiskussioner och studiebesök (dvs sådant som är klurigare att ta till sig på distans) och mellan träffarna fokuserar vi på kunskap som går att ta till sig genom text, radioprogram, film osv.
Varje dag vi ses kommer att ha ett tema där vi diskuterar utifrån de 5 B:na som naturskyddsföreningen tagit fram som ett sätt att dela upp sin livsstils klimatavtryck.

29/8 Kursövergripande information
30/8 ”Biffen” – hur vår kost påverkar klimatet
10/10 ”Bilen” – hur våra transporter påverkar klimatet
11/10 ”Bostaden” – hur våra hem påverkar klimatet
5/12 ”Butiken” – hur vår konsumtion påverkar klimatet
6/12 ”Börsen” – hur våra pengar påverkar klimatet

Mellan träffarna kommer ni att ha uppgifter där ni både ska läsa, lyssna, titta, skriva och framförallt reflektera kring de olika ämnena samt om den själsliga hållbarheten. Vi jobbar med en lärplattform på internet som heter It´s Learning så viss datavana är bra att ha för att kunna tillgodogöra sig kursen på ett bra sätt.

 

Efter avslutad kurs

Efter kursens avslut och godkända arbetsuppgifter erhåller du ett kursintyg på slutförd kurs. Målsättningen är att du efter genomgången kurs ska ha fått inblick i och djupare förståelse för hur det kan vara att leva hållbart och minska ditt klimatavtryck.

Lärare

Matilda Forsärla kommer att lotsa er genom denna kurs. Hon är konsthantverkare till yrket och har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor. Matilda har hållit kurser i egen regi sen 2007 och arbetat som lärare på folkhögskolor sen 2013. Sommaren 2018 började Matilda jobba på Sommenbygdens folkhögskola med distanskursen ”hantverk, återbruk, odling” och har därefter också arbetat med denna kurs som nu är omgjord till den form som finns att söka till idag. Det finns många sätt att leva hållbart på, men grunden till omställning handlar om ”kunskap, vilja, tid och ork”. Har vi de fyra pusselbitarna kan vi åstadkomma stor förändring. På denna kurs kommer vi framförallt att fokusera på er kunskap och ork och ge er fler verktyg att arbeta med för att leva mer hållbart.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 25% (deltidsstudier)
Längd: 1 termin
Studienivå(CSN): Studiestödsberättigad
Internat: Nej, Du bokar själv ditt boende. Det finns flera vandrarhem, hotell och stugor i omgivningarna. När du blir antagen kan vi hjälpa till med en kontaktlista till olika boenden i Boet.
Kursstart: Kursen startar med en helgträff 29-30 augusti 2020. Andra helgträffen 10-11 oktober och tredje 5-6 december. Kursen avslutas 6 december 2020.
Ansökan senast: 1 augusti 2020
Antagningsvillkor: Du ska ha ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och ett liv på landet. Du ska ha samarbetsförmåga och vara intresserad av ett demokratiskt arbetssätt. Grundläggande datakunskaper och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: 1500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring, visst studiematerial och förtäring. Material, litteratur, mat och boende vid helgträffarna betalar du själv.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson
E-post

Kursledare:

Matilda Forsärla
E-post

 

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60