fbpx

Allmän kurs gymnasie- och grundskola

Hand som sträcker sig efter böcker på en hylla

Möjligheternas kurs! På Allmän kurs kan du med en egen studieplan göra klart behörigheter på gymnasie- eller grundskolenivå. Allmän kurs är en väg till högskola, yrkesutbildning eller arbetslivet!

 

VÄGEN TILL BEHÖRIGHET

En kvinnlig lärare pekar på dataskärmen, kursdeltagaren tittar intresserat på datornPå Allmän kurs kan du få behörighet till högskola och yrkeshögskola. Beroende på tidigare studier eller yrkeserfarenhet läser du 1–4 år.

Mål för studier

På Allmän kurs är du som kursdeltagare i centrum och vi stöttar dig på olika sätt för att du ska uppnå dina mål i livet. Det innebär att vi försöker anpassa oss till det sätt som du lär dig bäst på, och tillsammans med dig skapar vi en studieplan som för dig mot ditt mål.

Utöver att nå grundläggande behörighet till fortsatta studier vill vi ge dig en positiv förändring i livet. Vi hoppas att du ska utvecklas som människa och få ny och meningsfull kunskap, samt redskap för ökad delaktighet i samhället.

Ett annat av våra mål är att skapa intresse för olika kulturformer, vilket också framgår av skolans vision: ”Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld med demokrati, mångfald och kultur”.

Arbetsformer

I alla våra kurser vill vi att du är med och formar både ditt personliga lärande och det gemensamma. Därför är ditt engagemang och inflytande viktiga hos oss.

Vi har undervisning i mindre grupper, där vi utvecklar studieteknik och studiestrategier. Arbetssätten varierar men tyngdpunkten ligger på att vi lär tillsammans. Framför allt kan vi erbjuda dig en lugn miljö och en god gemenskap i studierna.

I studierna på Allmän kurs strävar vi efter att upptäcka hur olika ämnen och tema hänger ihop med vardagsliv och samhälle. Detta breda lärande gör att du får möjlighet att bygga upp nya kunskaper, få nya vänner och utvecklas som människa.

Kontakta oss så kan vi tillsammans forma din studieplan.

FAKTA OM ALLMÄN KURS

Studiernas omfattning:

 • Tre eller fyra år på folkhögskola – med eller utan grundskola men utan yrkeserfarenhet
 • Två år på folkhögskola – med ett års gymnasiestudier eller minst ett års yrkesverksamhet
 • Ett år på folkhögskola – med minst två års gymnasiestudier

Efter att ha uppfyllt kraven på omfattning och fått behörighet i ämnen som är gemensamma med gymnasiet får du grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola.

Den grundläggande behörigheten på folkhögskolan består av en sammanställning av genomförda ämnesstudier och ett studieomdöme. Studieomdömet handlar om den studerandes förmåga att studera och grundar sig på en samlad bedömning av alla undervisande lärare.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs här

ÄMNEN OCH NIVÅER

Grundskoleämnen på Allmän kurs:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Gymnasienivå:

  • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a,1b eller 1c
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1

Särskild behörighet

  • Matematik 2 a – c, 3 b – c
  • Naturkunskap 1a2
  • Samhällskunskap 1a2
  • Historia 1a2
  • Engelska 7

   Utöver de ämnen som leder till behörigheter innehåller studier på vår skola också teman och kunskaper som gynnar hela vårt vardagsliv och din framtid. Vi har forumdagar där vi ägnar oss åt demokrati, mångfald, hållbarhet och kultur. Under två temaveckor fördjupar vi oss i ämnena arbetsliv och hälsa. På fokuslektionerna får du möjlighet att träna studieteknik och olika färdigheter som du behöver i dina studier.

   Allmän kurs har flera utflyktsdagar. Vi åker även på en längre resa med övernattning varje läsår.

Specialpedagogik

”Rummet” är en specialpedagogisk satsning på Sommenbygdens folkhögskola. Här arbetar vi med närvarostöd och anpassningar för att få deltagarna att lyckas med sin studiegång. Rummet är bemannat fler pass varje vecka. Det är Susanne Skårstedt specialpedagog som sitter i Rummet. Här kan man få hjälp med struktur och studieteknik. 

EFTER AVSLUTAD KURS

Efter avslutade studier har du fått en god grund för fortsatta studier, nytt yrkesliv och engagemang för vårt gemensamma samhälle.

Lärare

Karin Larsson: Svenska, fokus 2 och 3, Stödpedagog i ”Rummet”
Niklas Erlandsson: Historia, engelska
Christina Bryntesson: Samhällskunskap, religion, svenska, fokus 1
Peter Helgesson: Matematik, naturkunskap
Susanne Skårstedt: Stödpedagog i ”Rummet”
Dima Abdul Hamid: Lärarresurs och stöd Allmän kurs

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: Heltidsstudier 100%
Längd: 1-4 år, beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.
Studienivå(CSN): Gymnasienivå och grundskolenivå
Internat: Nej
Kursstart: Höstterminen 2024 börjar den 15 augusti
Ansökan senast: Antagning löpande. OBS! Betygskopior, personbevis samt personligt brev skickas med ansökan.
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev samt din motivation.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri. För att vi ska kunna åka på studieresor, ibland med övernattning, göra studiebesök eller andra gemensamma aktiviteter betalar du 1000 kronor per termin. Detta går även till försäkring under skoltid, kopiering, studiematerial och förtäring vid vissa tillfällen. Du får låna läroböcker av skolan.
Kursansvarig:

Mikael Carlefyr

0735-117087 

mikael@sommenbygden.se

Nyheter från Allmän kurs

Julbazaar och livesändning för Musikhjälpen

Julbazaar och livesändning för Musikhjälpen

Under veckan pågår musikhjälpen i Växjö. Årets tema är ”Ingen ska behöva dö av hunger”. På skolan uppmärksammar vi detta genom flera initiativ från personal och deltagare. - På E-sport kommer vi att ha en livesändning till förmån till Musikhjälpen. Berättar Louie som...

Allmän kurs gymnasie- och grundskola