fbpx

Allmän kurs gymnasie- och grundskola

Detta är kursen för dig som aldrig slutfört eller gått gymnasiet i Sverige eller behöver läsa klart grundskolan. Du får möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet för högre studier, eller för att lättare få arbete.

Kursens syfte och innehåll

På Sommenbygdens folkhögskola vill vi att du ska trivas och att du ska lyckas med dina studier. Vi har undervisning i mindre grupper, studieteknik och studiestrategier, mycket stöd och positiv atmosfär som ska ge dig bästa förutsättningar att lära och utvecklas. Arbetssätten varierar men tyngdpunkten ligger på att vi lär tillsammans; i klassrummet, i helklass eller i smågrupper. Vi vill ge dig en positiv förändring i livet, att du ska utvecklas som människa och få mycket ny och meningsfull kunskap.

Kursens syfte är att få grundläggande behörighet till högskolestudier eller studier på yrkeshögskola. För att få grundläggande behörighet ska man på folkhögskola genomföra 1-3 års studier och ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans samtliga sju gymnasiegemensamma ämnen. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie-och arbetslivserfarenhet. Du kan även läsa klart grundskolan.
Utöver att nå grundläggande behörighet till fortsatta studier är målet att du ska kunna påverka din egen livssituation i en positiv riktning, stärka din delaktighet och ditt engagemang i en hållbar samhällsutveckling och i det demokratiska samhället.
Ett annat av folkhögskolans mål är att skapa intresse för olika kulturformer, vilket också framgår av skolans vision: “Sommenbygdens folkhögskola-för en hållbar värld med demokrati, mångfald och kultur”.

Omfattningskravet kan uppnås genom:

 • Tre år på folkhögskola eller
 • Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller minst 1 års yrkesverksamhet
 • Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier

Studieomdöme och behörighetsintyg
När du klarat omfattningskravet och har godkänt i dessa gymnasiegemensamma ämnen har du uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. På folkhögskolans Allmänna kurser får de studerande som så önskar ett studieomdöme, efter minst ett års heltidsstudier. Studieomdömet handlar om den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från alla undervisande lärare.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs här

Ämne

Allmän kurs läses på heltid och på plats. Du får ett individuellt schema och en egen mentor. Tillsammans med dig ordnar vi bästa möjliga studieplanering, där du läser samtliga ämnen eller kompletterar med de grundskole- eller gymnasieämnen som du saknar.

Grundskoleämnen på Allmän kurs:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Med gymnasiegemensamma ämnen menas:

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1

Ämnen på högre nivå, så kallade särskilda behörigheter, erbjuds när tillräckligt många är intresserade:

 • Historia 2
 • Samhällskunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Engelska 7
 • Matematik 2
 • Naturkunskap 2

Att läsa på folkhögskola innebär att du har andra gemensamma folkbildningsaktiviteter och ämnen utöver grundskole- och gymnasiekurser. I ditt schema ingår forumtid där vi ägnar oss åt demokrati, mångfald, hållbarhet och kultur. På fokuslektionerna får du möjlighet att träna studieteknik och olika färdigheter som du behöver i dina studier. Allmän kurs har fysisk aktivitet en gång i veckan och minst en utflyktsdag i månaden. Kursens deltagare åker även på en längre resa med övernattning varje läsår.

Efter avslutad kurs

Genom personlig utveckling har du förhoppningsvis fått ett bättre självförtroende samt kunskaper och erfarenheter som du har nytta av i fortsatta studier, yrkeslivet och samhället.

Lärare

Karin Larsson: Historia, svenska, fokus 2 och 3
Mikael Carlefyr: Engelska, fokus 2 och 3
Christina Bryntesson: Samhällskunskap, religion, svenska, fokus 1, fysisk aktivitet
Pepa Sarafova: Matematik, naturkunskap
Sven-Olof Möller: Svenska, matematik, engelska, naturkunskap
Dima Abdul Hamid: resurslärare

Kurstyp: Allmän kurs
Studietakt: Heltidsstudier 100%
Längd: 1-4 år, beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.
Studienivå(CSN): Gymnasienivå och grundskolenivå
Internat: Nej
Kursstart: 19 augusti 2021
Ansökan senast: 15 juni 2021 OBS! Betygskopior, personbevis samt personligt brev skickas med ansökan.
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev samt din motivation.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri. För att vi ska kunna åka på studieresor, ibland med övernattning, göra studiebesök eller andra gemensamma aktiviteter betalar du 1000 kronor per termin. Detta går även till försäkring under skoltid, kopiering, studiematerial och förtäring vid vissa tillfällen. Du får låna läroböcker av skolan.
Kursansvarig:

Karin Larsson
072-589 85 17
karinl@sommenbygdens.se

Sven-Olof Möller
sven@sommenbygden.se

Allmän kurs gymnasie- och grundskola