fbpx

Tillgänglighetsredogörelse

Sommenbygdens Folkhögskola står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. På denna sida beskriver vi hur https://sommenbygdensfolkhogskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet samt eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Sommenbygdens Folkhögskolas webbplats?

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så här gör du om du får problem att använda delar av webbplatsen.

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format kan du kontakta oss via e-post info@sommenbygdensfolkhogskola.se. Du kan också ringa oss på 0140-659 60.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi jobbar hela tiden med att förbättra vår webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får möjlighet att åtgärda problemet. Rapportera brister här

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Sommenbygdens Folkhögskola hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Den här versionen av webbplatsen https://sommenbygdensfolkhogskola.se, publicerades den 30 juni 2019 och har under 2020 utvecklats för att i största mån uppfylla AA-nivån i standarden och gärna AAA-nivån, när det bedöms som rimligt. Webbplatsen är testad med tekniska verktyg.

Kända tillgänglighetsproblem

  • Startsidan: snabbingångar till olika kurser har dubbla länkar. Utvecklaren av funktionen arbetar med att åtgärda problemet, tidplan för när det beräknas vara åtgärdat är i nuläget oklart.
  • Startsidan: sökfunktion för kurser, sökrutan och sökresultat kommer inte i logisk ordning, är under bearbetning.
  • Pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade kommer att åtgärdas löpande.
  • Funktion kopplad till digital service från tredje part (Schoolsoft) är såvitt vi kan bedöma tillgänglighetsanpassad.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av https://sommenbygdensfolkhogskola.se, med stöd av tillgänglighetsexperter hos vår leverantör Byrån Kommunikation samt testat sidan via en teknisk plattform på Google, https://web.dev/measure. Senaste bedömningen gjordes den 30 oktober 2020.

Denna tillgänglighetsedogörelse uppdaterades senast den 18 november 2021.

Tillgänglighet