fbpx

Hundtränare

Hundtränare är en grundutbildning, för dig och din hund, på heltid i Boet utanför Tranås under ett läsår. Utbildningen är för dig som vill fördjupa din kunskap i ämnet hund med fokus på hundträning och inlärning. Teori och praktik varvas och din egna hund kommer att vara din träningskompis under utbildningens gång.

Kursens syfte och innehåll

Utbildningens syfte är att du ska bli en bättre hundtränare, där vi lägger stor vikt vid att generellt förstå hundar bättre och att bli uppmärksam på hur du själv agerar i olika situationer men också att du efter avslutad utbildning skulle kunna starta eget inom hund om du så önskar. Utbildningen är CSN-berättigad.
Du kommer att få lära dig olika sätt att aktivera din hund, andras hundar, aktivering anpassat till hunden som art samt olika raser och till individen.
Utbildningen är uppdelad i block och innehåller bland annat både olika inlärningsprinciper, klickerträning genom olika lekar, olika former av spårtekniker, trix och skojmoment samt friskvård och första hjälpen.

Även du som person får verktyg för att när utbildningen är genomförd klara uppgiften som hundtränare.

Om man har en hund som har svårt för andra hundar eller människor är det lämpligare att söka vår distansutbildning Hunddagisföreståndare/hundinstruktör.

Ämne

Inlärning hos både hund och människa, Klickerträning, Vardagsproblem och lösningar, Friskvård för både förare och hund, Nosarbete, Rallylydnad, Lydnad, heelwork to music, dogparkour, berikning, trixträning och freestyle.
Mental träning för hundtränaren, stresshantering, mindfulness, planering och bullet journaling, första hjälpen på hund, hunddagisteori, metodik, pedagogik och problemlösningar.

Vi anlitar föreläsare och har ett nära samarbete med branschen.
Utbildningen är på heltid under två terminer, vilket innebär att du har ca 30 undervisningstimmar om 40 minuter per vecka i olika ämnen under läsåret och därutöver tillkommer tid för inläsning av litteratur och hemuppgifter. I kursen ingår även att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter, där Forumtid ingår en gång per vecka.

Efter avslutad kurs

Har du en gedigen kunskapsbank som du kan använda för din egen och din hunds skull men också för att kunna lära andra.
Du har efter avslutad kurs ett diplom som hundtränare, hundinstruktör, hunddagisföreståndare och hundproblemsutredare (hundpsykolog).

Lärare

Therese Arvestrand
Therese är bland annat utbildad instruktör, certifierad hundpsykolog, beteendekonsult och holistisk hundcoach. Hon är medlem i Sveriges Hundföretagare. Hon har sedan 2001 haft egna kurser och utbildningar inom hund, Therese har också erfarenhet av att coacha andra ekipage från nybörjarnivå till elitnivå, och hon har arbetat med massor av olika raser och hundtyper. Hon tränar och tävlar aktivt med sina fyra egna hundar i olika sporter och grenar. Therese har ett företag som heter Arvestrands Djur & Natur AB.

 

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Heltidsstudier 100%
Längd: 1 år
Studienivå(CSN): CSN-berättigad, gymnasienivå (A2)
Internat: Nej
Kursstart: 17 augusti 2022 och avslutas 9 juni 2023
Ansökan senast: 15 april 2022
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet, andra meriter och personlig lämplighet. Det personliga brev du skickar med vid ansökan har stor betydelse. Slutlig antagning sker efter intervju med dig tillsammans med din hund. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2000 kr/termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial och kopiering. Resterande 1500 kr/termin disponerar du i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök. Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur, dock finns den mesta litteraturen att låna på bibliotek eller att hämta hem på internet. Boendet står du för själv, liksom mat och eventuella resor. Är du intresserad av boende i Boet, kontakta Christina Bryntesson christina@sommenbygden.se
Kursansvarig:

Therese Arvestrand
therese@arvestrands.se

Hundtränare