fbpx

I september samlas representanter för över 60 organisationer från svenskt civilsamhälle till
högaktuella dialogdagar om demokrati. Syftet är att bemöta hoten mot svensk demokrati
och folkbildning. Ett hot som delvis kommer från politiskt håll. Allt fler förslag från politiken
handlar om att nedmontera våra rättigheter i stället för att skydda dem, meddelar
arrangörerna som nu bjuder in företrädare, beslutsfattare och aktivister för att ta fram
handlingsplaner för att stärka och skydda demokratin.

– Folkbildningen är inte en tårtbit som det går att mejsla ut ur civilsamhället.
Folkbildningen är själva redskapet för att kunna göra demokrati. Bildningen är själva
verktyget för att kunna vara en del av demokratin. Lyckas man montera ned
folkbildningen blir det mycket svårt att hålla tillbaka en auktoritär utveckling i
Sverige. Därför kallar vi till en handlingsplan för hopp, säger Kinna Skoglund,
initiativtagare till dialogdagarna.

Varje år erbjuder tusentals folkbildande föreningar insatser och infrastrukturer så att de ska
kunna bidra till samhällsbygget och vara röstbärare som till lika delar ansvarsutkräver och
kompletterar den offentliga verksamheten. Att ge sig på folkbildningen är därför en effektiv
metod för den som önskar nedmontera demokratin. En enda nedskärning i folkbildningen
räcker för att lamslå stora delar av kunskapssamhället och föreningsengagemanget som
upprätthåller och skyddar demokratin och grundläggande rättigheter.

13-15 september går ett antal organisationer går samman på folkbildningshistoriska platsen Gullbrannagården och
bland deltagarna finns civilsamhälle, beslutsfattare, tjänstemän och även privatpersoner
som skrapat ihop pengar för att vara med. Under tre dialogdagar dedikerar
deltagarna sin tid till att besvara en enda fråga: Hur stärker och skyddar vi demokratin och
folkbildningen? Agendan är helt blank i dagsläget och kommer att sättas först på plats utav
deltagarna efter att de delat sina nulägesanalyser om samhällsläget. I fokus står metoder för
samverkan och insatser för att agera på omfattande samhällsutmaningar, attacker på de
demokratiska grundpelarna, samt strukturell rasism och diskriminering hos myndigheter och
beslutsfattare.

– Just nu ställer sig många frågan ”vad kan jag göra för demokratin”? Vi tror att den här
konferensen kan bli början på en handlingsplan för hopp. Vi vill ingjuta mod och
styrka i människor och organisationer som aldrig tidigare samverkat, att nu gå ihop
och agera tillsammans. Spektrat av problem är så brett nu att ingen kan lösa detta
själv. Samtidigt är det dags att spänna musklerna i civilsamhället, mobilisera och visa
att vi inte kommer att stå och se på när demokratin nedmonteras, säger Annika Thelin från IM, Individuell människohjälp och deltagare i referensgruppen.

Konferensen ska mynna ut i åtgärder som varje organisation och person kan ta vidare.
Dialogdagarna faciliteras av Thomas Herrman som ett ”Open-space”, där varje deltagare själv
kan initiera samtal i de frågor den själv önskar tala om, när den vill. Allt medan en fikabuffé
serveras löpande så länge deltagarna är vakna. Det är trots allt i fikapausen de viktigaste
samtalen sker, menar arrangörerna.

– Demokratin i världen är på tillbakagång och utmaningarna finns även här i Sverige.
Dialogdagarna är viktiga för att vi ska få pusselbitar som kompletterar varandras bild
och förståelse av samhällsläget. Tillsammans omsätter vi det i demokratisamverkan.
Det här är en ansats att tillgängliggöra demokratiskydd för alla. Vem som helst ska
kunna känna att det är enkelt att ta arm med en handlingsplan och känna hopp,
säger Kinna Skoglund.

Kontaktuppgifter:
Kinna Skoglund
kinna.tolvsamtal@gmail.com
0708-494732

Vill du delta i konferensen? Anmäl dig här:

Arrangörer:
Bakom dialogdagarna står initiativtagaren Kinna Skoglund, även känd för sin bok
”12samtal – en handlingsplan för hopp” och bl.a. en av grundarna av #vistårinteut,
MERmänsklighet Sverige, kampanjen REDO mm.
Thomas Herrmann från Open Space Consulting faciliterar konferensen tillsammans med ett
team.
Konferensens arrangeras i samarbete med en referensgrupp bestående av:
ABF Norra Stockholms län
Bilda Sydväst
Folkuniversitetet Göteborg
Ibn Rushd Studieförbund Distrikt Västra
Individuell Människohjälp (IM) #hjärtademokrati
Ljungskile Folkhögskola
Medborgarskolan Region Nord
Karlskoga Folkhögskola
Kulturens Bildningsverksamhet Region Öst
NBV Väst
Sensus Östra Götaland
Sommenbygdens Folkhögskola
Studiefrämjandet Örebro/Värmland
Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

OkategoriseradeCivilsamhället spänner musklerna för att skydda demokratin och folkbildningen; ”Folkbildningen är inte en tårtbit”