fbpx

En stor sten som delats och en stig har bildats mellan stenhalvorna

En naturlig spricka-gång mellan två stora stenar

Skogsguide delad sten 2