Personlig Utveckling

Kursen vänder sig till dig som har någon form av funktionsvariation. Vill du stärka din självkänsla, skaffa nya kompisar och fördjupa dina kunskaper är detta kursen för dig!

Kursens syfte och innehåll

Personlig utveckling för dig som vill:

  • stärka din självkänsla
  • utveckla din förmåga
  • fördjupa dina kunskaper

Kursen vänder sig till dig som har någon form av funktionsvariation, främst på grund av psykisk ohälsa, och som söker en positiv och stimulerande folkhögskolekurs där vi också har en god gemenskap. Kursen går på halvtid från måndag till fredag.

Alla dagar utom fredag ligger lektionstiden på eftermiddagarna. Kursen har en egen stödperson som följer gruppen under all undervisningstid.

Ämne

Du har fem ämnen att välja på:

Natur, djur och miljö
Syftet med kursen är att i demokratisk anda diskutera oss fram till gemensamma
intresseområden som vi fördjupar oss i . Det kan vara allt mellan himmel och jord. Vi följer
naturens skiftningar under året med avseende på växt- och djurliv samt sol och måne.
Syftet är också att få en naturvetenskaplig insikt om sambanden ( kretsloppen) i naturen
samt att känna till våra skyldigheter och rättigheter i vår livsmiljö.
Under kursen får ni också kännedom om ett par enkla vetenskapliga analysmetoder, till
exempel att titta på föremål från naturen i lupp och utföra pH – analys av olika vätskor. Vi
läser även om berömda vetenskapsmän och diskuterar uppfinningarnas betydelse för oss.

Bild och form
Under kursen kommer vi testa på olika metoder och tekniker inom Bild och Form. Det
kreativa skapandet är ett sätt att kommunicera och vi kommer träna på att få fram uttryck
och känslor i våra bilder. Vi kommer att vara både utomhus och inomhus för att måla, samla
material och inspiration till vårt skapande.

Skapande verksamhet
Skapande verksamhet har betydelse för människors växande och lärande. Vi vill släppa loss
kreativiteten genom att skapa med händerna . Vi använder olika material och tekniker för att
hitta förutsättningar för varje deltagare .Det kan vara olika textila tekniker som sömnad,
färgning , stickning och virkning. Vi vill inspirera till att prova olika metoder och material för
att stimulera kreativiteten i det livslånga lärandet.

Samhällskunskap och historia
Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om det samhälle vi lever
igenom att knyta an till dagsaktuella samhällsföreteelser och samtidigt ge en historisk
bakgrund till detsamma. Vi analyserar både lokala , regionala och nationella händelser samt större internationella
skeenden. En gång i månaden har gruppen klassråd med en fastställd dagordning.
Målsättningen med lektionerna är att stärka deltagarnas känsla av delaktighet och visa på
möjligheter till inflytande i samhället och skolarbetet. Demokratiska värden som allas lika värde,
våra grundläggande rättigheter, tolerans och respekt för varandra samt våra egna värderingar skall genomsyra allt vårt arbete.

Kreativ data med film, foto & musik
Vi kommer att jobba på ett kreativt sätt med både dator och platta. Vi kommer lära oss att klippa enklare kortfilmer och lägga till musik och andra effekter. I kursen kommer vi även att lära oss att filma till våra videos.
Fotografering kommer också ingå där vi ger oss ut i naturen och andra miljöer för att fotografera. Vi kommer att bearbeta våra foton i datorn.
Vid terminens slut kommer vi ha en utställning med våra fotografier och filmer.

Schemat ser olika ut för olika deltagare och utformas efter varje persons intressen och behov.  Under läsåret görs också dagsutflykter med studiebesök i närområdet. Deltagare på Personlig utveckling kan, efter individuell prövning och i mån av plats, få läsa en eller två behörighetsgivande kurser på allmän kurs gymnasienivå.

Efter avslutad kurs

Lärare

Kerstin Lundbom: Natur, djur och miljö

Emma Moberg: Bild och form

Helen Johansson: Skapande verksamhet

Karl Landström: Samhällskunskap och historia

Ottilia Säll: Kreativ data med film, foto och musik

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 50% (studier på halvfart)
Längd: Så länge du trivs med oss!
Studienivå(CSN): Gymnasienivå
Internat: Nej
Kursstart: 19 augusti 2019
Ansökan senast: Löpande antagning
Antagningsvillkor: Antagning sker löpande under hela läsåret. Du skall vara minst 18 år.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri men deltagarna betalar en grundavgift på 500 kronor per termin för kollektiva kostnader såsom försäkring och studiematerial. Fika och annan förtäring få du själv bekosta.
Kursansvarig:

Tomas Svensson

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60