fbpx

Grönsaksodling för nybörjare

DISTANSKURS

Gurkplantor i krukor möter solljus

 

Alla kan odla! Visst händer det något i en när man ser ett frö gro? Oavsett om du har en gård på landsbygden eller stora odlingsdrömmar i en lägenhet så kommer denna kurs att ge dig en grund att stå på för att odla såväl grönsaker som dig själv. Allt i från handfasta odlingsknep till olika odlingsfilosofier diskuteras.

Kursens syfte och innehåll

Kursen har som målsättning att inspirera dig till att odla både grönsaker, jord, dig själv och dina tankar. Vi vill lägga en kunskapsgrund för dig att bygga vidare på. Inom ramarna för kursen diskuterar vi allt från handfasta odlingsknep till olika odlingsfilosofier, vår odlade historia och samhället vi nu lever i. Hur man bäst lyckas med morotssådden, hushåller med resurer och undviker kållarver blandas med tankar om globala frömonopol och självhushållardrömmar.

Kursen är uppdelad i 7 block och du kommer löpande under kursen att få uppgifter på varje tema. Det kommer både att vara läs- och skrivuppgifter, diskussionsfrågor, praktiska uppgifter samt quiz. Kursen består också av tre träffar som hålls fre-lör på folkhögskolan i Tranås. På träffarna kommer vi ha teoripass, göra studiebesök tillsammans och redovisa vissa uppgifter.

Datum för närträffarna HT 2024:
Kursstart i samband med helgträff

Helgträff 1
Fredag 30 augusti 13:00-17:00
Lördag 31 september 09:00-17:00

Helgträff 2
Fredag 20 september 13:00-17:00
Lördag 21 september 09:00-17:00

Helgträff 3
Fredag 6 december 13:00-17:00
Lördag 7 december 09:00-17:00

Webträffar
Söndag 20 oktober 08:00-13:00
Söndag 17 november 08:00-13:00

 

Ämne

Block 1

Vår odlade historia och relationen till jorden
Egna målsättningar med odlandet

Block 2

Börja odla
Odla på olika sätt – i teori och praktik
Platsen, klimatet och zonen
Redskap och material

Block 3

Att planera och strukturera odlingen
Frökunskap
Växtfamiljer, växtföljd och växelbruk

Block 4

Jord och jordhälsa
Kompostering och täckodling
Gödning

Block 5

Ogräs – sorter och hantering
Skadedjur och nyttodjur – håll borta och locka in

Block 6

Den globala odlingen
Odling som politik
Samodling och odling för försäljning

Block 7

Skörd – ta tillvara, förädla, förvara

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du ett intyg på att du fullgjort kursen.

Lärare

Mimmi Rosell

I en större villaträdgård och på lånad åkermark odlar Mimmi grönsaker och frö till familjens behov. Hon är odlaren vars fascination för jorden ökar med varje spadtag och som ständigt utforskar och funderar.

I bagaget finns förutom praktisk erfarenhet en folkhögskoleutbildning inom odling för självhushåll, kurser i ekologisk växthusodling och andelsjordbruk samt högskolestudier inom bland annat miljövetenskap med fokus på klimatförändringarna och samhället. Under 2022 utbildade hon sig till ekopedagog och under 2024 fortsätter studierna med siktet mot en folkhögskolelärarexamen.

Mimmi är aktiv i nätverket Omställningsbyrån och en av rösterna bakom podcasten Gröna fingrar Svart jord. Förutom att leda kursen på Sommenbygdens folkhögskola åtar hon sig enklare trädgårdsuppdrag, föreläser samt samarbetar med olika studieförbund och arrangerar bl.a. kurser i lieslåtter för trädgård, odling eller äng.

Matilda Forsärla 
Matilda började odla sin trädgård 2011 och har fokuserat på många olika växtplatser, växthus och nu på senaste åren snöat in på biodling och tomater. I fyra olika hemmasnickrade växthus och med en frilandsodling på ca 300 m2 så trivs både grönsaker, bär, frukter, ogräs, höns, insekter och små barn. Till yrket är Matilda konsthantverkare och hon har hållit i kurser sedan 2007 både för studieförbund, grundskola och folkhögskolor. Folkbildning har alltid varit en stor del av hennes företagande, där även utställningsverksamhet och egen tillverkning och försäljning av framförallt textilt konsthantverk ingår.

Tillsammans gör Mimmi och Matilda podcasten Gröna fingrar Svart jord – en podcast om odling, framtids dystopi, förändringsvilja och livet.

Välkommen till vår distanskurs – Grönsaksodling för nybörjare! Kursstart med helgträff!
Kurstyp: Distanskurs
Studietakt: 25%-deltidsstudier
Längd: 15 veckor
Studienivå(CSN): Studiemedel kan du endast få om du läser på minst 50%, t.ex. om du läser två folkhögskolekurser på 25% med samma start- och slutdatum. Tänk på att välja rätt studietid och omfattning när du ansöker.
Internat: Nej
Kursstart: HT 2024 30 augusti – 7 december
Ansökan senast: 8 juni 2024
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet och andra meriter samt personlig lämplighet genom ett personligt brev som du skickar i samband med ansökan. Kursen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webbkamera eller motsvarande funktion i en mobiltelefon.
Kostnader: 600 kr. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift på 600 kr. I serviceavgiften ingår kopiering, försäkring, fika, viss litteratur och licens för digital plattform. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Resa, lunch och boende i samband med närträffarna ordnar du på egen hand. För att bekräfta och säkra din plats på utbildningen betalar du en anmälningsavgift på 600 kr, dvs hela serviceavgiften. OBS! Serviceavgiften betalas inte tillbaka efter kursstart.
Grönsaksodling för nybörjare