fbpx

DISTANSKURS

HUNDFILOSOF – Hund i en Hållbar Värld

Filosof betyder ”vän av visdom” och inom filosofin sysslar man med att kritiskt granska och analysera grundläggande teorier och tänkesätt. Med hundfilosofi avser vi i denna kurs att bredda hundvärldens traditionella synsätt för att kritiskt jämföra och begrunda vad olika perspektiv får för konsekvenser och vad våra värderingar säger oss är rätt. Är du en person som tycker om hundar men känner att hundvärlden inte riktigt har det du söker och tror på? Är du en person som gärna vänder och vrider på saker och tänker i nya banor? Anmäl dig då till vår nya distanskurs i hundfilosofi.

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge nya synsätt och tankar om relationen mellan hunden och människan. Den bygger på ett empatiskt och etiskt perspektiv, utifrån vilket den vill stimulera ett reflekterande tänkesätt och samtal. Du kommer att få ta del av kunskap från andra ämnesområden än de som vanligen används i hundsammanhang. Du får även möjlighet att fundera över dig själv och dina känslor i relationen till hundar. Syftet är att vid kursens slut ha fördjupat och vidgat synen på hunden och människans relation, liksom vårt ansvar att ta medvetna etiska och medkännande beslut som hundägare.

Kursen går helt på distans och är indelad i tre block – Hunden, Människan och Vår relation. Den utgörs av fyra nätbaserade träffar – två heldagar (lördag) och två kvällar (vardag) då vi varvar föreläsningar och diskussioner. Mellan träffarna är det arbete med hemstudier och en inlämningsuppgift. Nätträffarna och kommunikation mellan träffarna körs via Teams.

Datum och tid för nätträffarna:

lördag 29/8 kl. 10-17
onsdag 30/9 kl.18.30-21.30
onsdag 28/10 kl.18.30-21.30
lördag 28/11 kl. 10-17

Ämne

INNEHÅLL

Block 1 – Hunden

  • Det traditionella synsättet på hund utifrån människans normer
  • Nya tänkvärda bidrag från olika vetenskaper
  • Ledarskap, lydnad och träning utifrån otraditionella perspektiv 

Block 2 – Människan

  • Att bli kritiskt medveten för att hitta och följa sina värderingar
  • Att iaktta och förstå sig själv i relationen till hunden
  • Begränsande skuld- och skamkänslor (att arbeta med sig själv) 

Block 3 – Vår samvaro och relation

  • Hundens marginalisering i vår människovärld
  • Empatins betydelse, att vara närvarande och kunna lyssna
  • Att sträva mot en ömsesidig medkännande relation
  • Olika synsätt och vikten av samhörighet för en hållbar framtid

Inlämningsuppgift

En skriftlig inlämningsuppgift ingår i kursen. Du kommer att få förslag på uppgifter som du kan välja mellan och om du har ett eget förslag kan du få det godkänt av kursledaren. Uppgiften ska beröra kursens alla olika block.

 

 

 

 

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du ett intyg på att du fullgjort kursen, under förutsättning att du närvarat på alla träffarna och lämnat in uppgiften och fått den godkänd.

 

Lärare

Kerstin Malm

Kerstin Malm är filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur. Hon har även läst psykologi och filosofi på universitetet. Hon har en 2-årig utbildning till samtalscoach och är hundpsykolog. Sedan 2001 driver hon det egna företaget K.Malm, där hon erbjuder kurser och föreläsningar. Hon har skrivit ett flertal böcker, utgivna på Bonniers och eget förlag. Under åren har det även blivit en del projekt, varav värdegrundsmaterialet REDE (Respekt Empati Djur Etik) för barn, kanske är det mest välkända. Läs om Kerstin på http://kmalm.se/

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt:
Längd: 1 termin
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: Kursstart 29 augusti 2020
Ansökan senast: 1 augusti 2020
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet och andra meriter samt personlig lämplighet. Ett personligt brev som du skickar med vid ansökan. Det personliga brevet har stor betydelse så lägg gärna ner en del tid på det. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
Kostnader: 3100 kr, kan delbetalas. Kostnad för litteratur tillkommer. Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson
Kursansvarig

E-post

Kerstin Malm
Lärare

E-post

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60