fbpx

HUNDFILOSOF – Hund i en Hållbar Värld

Filosof betyder ”vän av visdom” och inom filosofin sysslar man med att kritiskt granska och analysera grundläggande teorier och tänkesätt. Med hundfilosofi avser vi i denna kurs att bredda hundvärldens traditionella synsätt för att kritiskt jämföra och begrunda vad olika perspektiv får för konsekvenser och vad våra värderingar säger oss är rätt. Är du en person som tycker om hundar men känner att hundvärlden inte riktigt har det du söker och tror på? Är du också en person som gärna vänder och vrider på saker och tänker i nya banor? Anmäl dig då till vår nya kurs i hundfilosofi.

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge nya synsätt och tankar om relationen mellan hunden och människan. Den bygger på ett empatiskt och etiskt perspektiv, utifrån vilket den vill stimulera ett reflekterande tänkesätt och samtal. Du kommer att få ta del av kunskap från andra ämnesområden än de som vanligen används i hundsammanhang. Du får även möjlighet att fundera över dig själv och dina känslor i relationen till hundar. Syftet är att vid kursens slut ha fördjupat och vidgat synen på hunden och människans relation, liksom vårt ansvar att ta medvetna etiska och medkännande beslut som hundägare.

Kursen är indelad i fyra block – Hunden, Hundägaren, Relationen och Nya större perspektiv. Du kommer att läsa på kvartsfart, vilket innebär att du bör lägga cirka 10 timmar i veckan på den litteratur som ska läsas och de uppgifter som ska lämnas in. Utöver det är det tre obligatoriska helgträffar på skolan. De innehåller föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Tiden mellan träffarna används för att läsa, reflektera, göra uppgifter och vara aktiv på lärplattformen.

Ämne

Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, diskussioner, hemstudier och reflektion. Utbildningen omfattar cirka 42 timmar lärarledda lektioner (vid de tre träffarna) samt hemarbete, vars omfattning är cirka 10 timmar per vecka.

 

Block 1

 • Det traditionella synsättet på hund utifrån människans normer
 • Nya tänkvärda bidrag från olika vetenskaper
 • Ledarskap, lydnad och träning utifrån otraditionella perspektiv

Block 2

 • Att bli kritiskt medveten för att hitta och följa sina värderingar
 • Att iaktta och förstå sig själv i relationen till hunden
 • Begränsande skuld- och skamkänslor (att arbeta med sig själv)

Block 3

 • Hundens marginalisering i vår människovärld
 • Empatins betydelse, att vara närvarande och kunna lyssna
 • Att sträva mot en ömsesidig medkännande relation

Block 4

 • Människans plats – utnyttjande av djur, särskilt hundar – vad det leder till
 • Olika synsätt – Capabilities Approach, djurrätt, djurskydd, kritisk teori, empati m fl
 • Vikten av samhörighet med djur och natur för en hållbar framtid

Inlämningsuppgifter

Alla block har en skriftlig inlämningsuppgift som ska lämnas in. Dessa uppgifter kan se olika ut, beroende på ämne som läses just då. Vi använder oss av också av andra medier än det skrivna ordet, såsom inspelade föreläsningar, podcasts och filmer, och dessa interageras också i de inlämningsuppgifter som är aktuella. Ett större arbete med valfri litteratur görs också i slutet av kursen. 

Lärplattform

Vi har mellan helgträffarna kontakt via lärplattormen It’s Learning.

 

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du intyg och diplom på kursens innehåll. Utbildningens alla moment är obligatoriska och frånvaro rapporteras till ansvarig lärare (Kerstin Malm). När kursen avslutas kommer du, om du inte skickat in alla uppgifter, att få intyg på de delar som är inlämnade och godkända, men diplom skickas inte ut förrän alla uppgifter är inlämnade. Närvaro på externa personers föreläsningar är obligatorisk, då det ej går att komplettera.

Lärare

Kerstin Malm

Kerstin Malm är filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur. Hon har även läst psykologi och filosofi på universitetet. Hon har en 2-årig utbildning till samtalscoach och är hundpsykolog. Sedan 2001 driver hon det egna företaget K.Malm, där hon erbjuder kurser och föreläsningar. Hon har skrivit ett flertal böcker, utgivna på Bonniers och eget förlag. Under åren har det även blivit en del projekt, varav värdegrundsmaterialet REDE (Respekt Empati Djur Etik) för barn, kanske är det mest välkända. Läs om Kerstin på http://kmalm.se/

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 25%
Längd: 1 termin
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: Kursstart med helgträff 29-30 augusti 2020, lördag 9.30-17.00 och söndag 9.00-16.30. Övriga helgträffar 3-4 oktober och 5-6 december.
Ansökan senast: 1 juni
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet och andra meriter samt personlig lämplighet. Ett personligt brev som du skickar med vid ansökan. Det personliga brevet har stor betydelse så lägg gärna ner en del tid på det. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
Kostnader: Avgift 6990 kr, kan delbetalas. Kostnad för litteratur tillkommer. Boende under helgträffarna ordnar du själv. Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson
Kursansvarig

E-post

Kerstin Malm
Lärare

E-post

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60