fbpx

Medveten närvaro – ACT

Vill du hitta verktyg att hantera stress, oro eller ångest? Eller för att känna dig mer närvarande i dagens alla moment? Det är fullt möjligt att träna upp medveten närvaro och på den här kursen får du lära dig hur!

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att bidra till större självförståelse genom att träna olika tekniker inom Mindfulness och ACT. ACT står för ”Acceptance Commitment Therapy” och är en metod som kan användas för att hantera stress, oro och smärta.

Kursen är för dig som upplever oro, stress och jobbiga tankar eller för dig som bara är nyfiken. För dig som vill få en grundläggande kunskap i medveten närvaro och ACT samt få verktyg i att leda och ta hand om dig själv. Arbetet sker i grupp, med fokus på dig själv och dina upplevelser.

Observera att kursen ger dig verktyg inom ACT och Mindfulness men ersätter inte traditionell läkarvård.

Ämne

Kursen baseras på praktiska övningar tillsammans med gruppen, samtal varvat med teori. Under kursen går vi igenom medveten närvaro, värdering av känslor, tankarnas kraft och din livskompass.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs har du verktygen för att själv praktisera mindfulness och ACT i din vardag. Du får ett intyg att du har gått kursen.

Lärare

Emma Moberg

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 25%
Längd: 15 veckor
Studienivå(CSN): Utbildningen ges på deltid 25%. Studiemedel kan du endast få om du läser på minst 50%, t.ex. om du läser två folkhögskolekurser på 25% med samma start- och slutdatum. Tänk på att välja rätt studietid och omfattning när du ansöker.
Internat: nej
Kursstart:
Ansökan senast:
Antagningsvillkor: 18 år, kursen ersätter inte traditionell läkarvård, medicinering eller kontakt med psykolog/kurator.
Kostnader: 600 kr. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift på 600 kr. I serviceavgiften ingår kopiering, försäkring, fika, viss litteratur och licens för digital plattform. Kostnad för litteratur kan tillkomma. För att bekräfta och säkra din plats på utbildningen betalar du en anmälningsavgift på 600 kr, dvs hela serviceavgiften.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson 

Lärare
Emma Moberg

Medveten närvaro