fbpx

Konsthistoria

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att få fördjupad kunskap i Konsthistoria.

Ämne

Exempel på områden som kan studeras beroende på deltagarnas intresse:

  • Realismen.  Under 1800-talets mitt är det inte längre kungligheter och religiösa motiv som dominerar konsten. Vardagen avbildas på ett sätt som den aldrig gjorts tidigare. Vi ser på Tranåsbördiga Emma Ekwalls känsliga måleri, samt på konstnärer som till exempel Gustave Courbet och Jean-Francois Millet
  • Nationalromantiken. I slutet av 1800-talet växer nationalismen fram. Naturen i hemlandet och historiska händelser heroiseras och romantiseras. Vi tittar närmare på Düsseldorfskolan, där Tranåsbördige Knut Ekwall var verksam, men också på konstnärer som Eugene Delacroix, Caspar David Friedrich och Marcus Larsson
  • Den moderna konstens föregångare. Det var många faktorer som bidrog till den moderna konsten: Fotografiet tog över det rent fotografiska avbildandet, med industrialismens framväxt behövde man inte riva sina färger själv och med bilen och tåget såg man verkligheten fladdra förbi mer fragmentariskt än tidigare. Vi ser bilder av bland andra Eduard Manet, Paul Cezanne och Eadweard Muybridge
  • Impressionismen. Här tittar vi lite närmare på några av impressionismens framträdande konstnärer: Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot men även nordiska konstnärer som t.ex. Hanna Hirsch och Anna Ancher.
  • De som gick sin egen väg. Det är inte alla konstnärer som passar in i ett fack och tur är väl det. Vi tittar på konstnärer som t.ex. Henri Rousseau, Vincent van Gogh och Paul Gaugain
  • Skolan i Worpswede. Fram till sin död vid endast 31 års ålder var det inte många som hade sett Paula Moderson-Beckers verk. I dag framstår hon som en av modernismens största företrädare. Vi ser också bilder av hennes man Otto Moderson samt andra konstnärer i Worpswede.
  • Fauvismen och den tyska expressionismen. Ett Europa i obalans speglas också i konsten. Vi tittar på konstnärer som i 30-talets Tyskland kom att betraktas som “Entartete”, urartade. Till exempel Ernst Ludvig-Kirchner, Emil Nolde, Wassilij Kandiskij, Franz Marc och Gabriele Münter.
  • Futurismen, Dada och surrealismen. Tiden innan första världskriget präglas av en stark vilja att förändra och bygga nytt. Konstnärer som Umberto Boccioni och Antonio Sant Elia såg framför sig en ny värld och en ny arkitektur. Efter krigets slut efterträds futurismen av Dada och surrealismen, som kommer att bli mellankrigstidens förhärskande konstriktning. Elsa von Freytag-Loringhoven, Marcel Duchamp, Man Ray, Toyen, René Magritte och Salvador Dali tas upp.
  • USA efter kriget. Under kriget flydde många konstnärer och intellektuella Europa över Atlanten till USA. Därmed kom kulturens huvudstad att bli New York och den abstrakta expressionismen det nya språket. Vi ser bilder av Willem de Kooning, Sam Francis, Jackson Pollock och Marc Rothko.
  • 60-talet. Vi ser på den positiva anda som rådde i USA på 60-talet med konstnärer som exempelvis Andy Warhol, Roy Lichtenstein och Niki de Saint Phalle.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg.

Lärare

Ledare är Lars-Erik Strand som är bildlärare. Han har skrivit många artiklar om den offentliga konsten i Tranås.

Varmt välkommen till en spännande, bildande vår på Sommenbygdens folkhögskola!

Kurstyp: kortkurs, kvällstid
Studietakt:
Längd: 10 tillfällen, måndagar kl. 18.00-20.30
Studienivå(CSN):
Internat: Nej
Kursstart: 22 februari 2021 Tid: kl. 18.00-20.30 Plats: Sommenbygdens folkhögskola på Ydrevägen 13 i Tranås.
Ansökan senast: 1 februari 2021
Antagningsvillkor: Inga förkunskaper krävs.
Kostnader: Du betalar 1000 kr. Kursen är inte finansierad av statsbidrag.
Kursansvarig:

Caroline Brun
caroline@sommenbygden.se
Tel: 073-330 11 61

Seniorkurs-Konsthistoria