fbpx

Odla din plats

DISTANSKURS

Rött hus i en slänt med odlingar i förgrunden.

Odla din plats – en odlingskurs med fokus på helhet, planering och förvaltning av platsen

Kursens syfte och innehåll

Ingen odlare och ingen odlingsplats är den andra lik. I den här kursen lär vi oss av varandras olikheter, utmaningar och erfarenheter samtidigt som vi fördjupar förståelsen för vår egna plats och våra egna behov.

Kursen riktar sig till dig som redan har grundkunskaper inom odling och som nu vill tänka igenom din egen plats. Du har odlat ett tag och känner dina förutsättningar men vill ha hjälp och inspiration att utvecklas. Du vill fördjupa dig och lära mer tillsammans med andra. Du vill diskutera och dela med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt våga låta nya tankar slå rot i dig. Kursens fokus ligger på odling i ett brett perspektiv och utgår från varje kursdeltagares egna plats och behov. Genom fem olika studieblock kommer vi att tematiskt granska, planera och diskutera våra olika platser. Fokuset ligger inte på det praktiska odlandet i sig utan på helhet, planering och förvaltning av platsen. 

Kursen sker på distans med tre fysiska träffar inklusive studiebesök och tre digitala kvällsträffar. Innehållet består av självstudier, sex obligatoriska uppgifter samt de sex obligatoriska träffarna. Under hela kursens gång utgår lärandet och planerandet från deltagarnas egna platser. Samtal och delande kursdeltagare emellan får under hela kursens gång gott om utrymme via den digitala lärplattformen och under träffarna.  

Ämne

Under hela kursens gång kommer planering och struktur av din plats återkomma som en röd tråd. 

  • Din plats – utgångsläget
  • Kretslopp och resurser
  • Jordhälsa
  • Mångfald
  • Skörda och lagra

 

Webträffar
Måndag 19 augusti (kursstart) 18: 00-20:30
Måndag 14 oktober 18:00-20:30
Måndag 4 november 18:00-20:30
Fredag 6 december ”hejdå lunch”

Helgträff 1
Fredag 6 september 13:00-17:30
Lördag 7 september 08:00-17:30

Helgträff 2
Fredag 27 september 13:00-17:30
Lördag 28 september 08:00-17:30

Helgträff 3
Fredag 29 november 13:00-17:30
Lördag 30 november 08:00-17:30

 

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du ett intyg på att du fullgjort kursen.

Lärare

I en större villaträdgård och på lånad åkermark odlar Mimmi grönsaker och frö till familjens behov. Hon är odlaren vars fascination för jorden ökar med varje spadtag och som ständigt utforskar och funderar.  i kvällsljuset står en kvinna och blickar ut över sina odlingar

I bagaget finns förutom praktisk erfarenhet en folkhögskoleutbildning inom odling för självhushåll, kurser i ekologisk växthusodling och andelsjordbruk samt högskolestudier inom bland annat miljövetenskap med fokus på klimatförändringarna och samhället. Under 2022 utbildade hon sig till ekopedagog och under 2024 fortsätter studierna med siktet mot en folkhögskolelärarexamen.

Mimmi är aktiv i nätverket Omställningsbyrån och en av rösterna bakom podcasten Gröna fingrar Svart jord. Förutom att leda kursen på Sommenbygdens folkhögskola åtar hon sig enklare trädgårdsuppdrag, föreläser samt samarbetar med olika studieförbund och arrangerar bl.a. kurser i lieslåtter för trädgård, odling eller äng.

Kurstyp: Distanskurs med närträffar
Studietakt: 25%
Längd: 17 veckor
Studienivå(CSN): Utbildningen ges på deltid 25%. Studiemedel kan du endast få om du läser på minst 50%, t.ex. om du läser två folkhögskolekurser på 25% med samma start- och slutdatum. Tänk på att välja rätt studietid och omfattning när du ansöker.
Internat: Nej
Kursstart: Höstterminen 2024 19 augusti - 6 december
Ansökan senast: 16 juni 2024
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera. Du bör kunna medverka på de fysiska träffarna i Tranås med omnejd. Det krävs att du har förkunskaper som grundläggande kunskap inom odling av grönsaker genom tex praktiskt erfarenhet eller tidigare avslutad utbildning. Kursen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webbkamera eller motsvarande funktion i en mobiltelefon.
Kostnader: 1100 kr. I anmälningsavgiften ingår en serviceavgift på 600 kr, i serviceavgiften ingår kopiering, försäkring, fika, viss litteratur och licens för digital plattform. Resterande 500 kr är kostnad för kursrelaterade studiebesök och resor. Kostnad för kost och ev. logi tillkommer. För att bekräfta och säkra din plats på utbildningen betalar du en anmälningsavgift på 1100 kr. OBS! Serviceavgiften på 600 betalas inte tillbaka.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson

Kursledare:
Mimmi Rosell

Odla din plats