fbpx

Jorden och Maten; Helhet och hälsa

DISTANSKURS

Distanskursen Jorden och Maten; Helhet och hälsa riktar sig till dig som redan har grundkunskaper inom odling och som nu vill fördjupa dig och lära mer tillsammans med andra. Kanske har du gått grundkursen “Jorden och Maten; Grunden vi står på” eller så har du tagit till dig motsvarande grundkunskaper på andra sätt.

Kursens syfte och innehåll

Denna kurs riktar sig till dig som redan har grundkunskaper inom odling och som nu vill fördjupa dig och lära mer tillsammans med andra. Kanske har du gått grundkursen “Jorden & maten; grunden vi står på” eller så har du tagit till dig motsvarande grundkunskaper på
andra sätt. Du vill diskutera och dela med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt våga låta nya tankar slå rot i dig. Under kursen kommer vi fördjupa oss i olika ämnen som vi hoppas kommer leda dig vidare i ditt odlade, fördjupa dina kunskaper och konkretisera dina tankar om vad odlandet innebär – i praktik och för person. Kursen sker helt på distans och består av självstudier, fem obligatoriska uppgifter och sex obligatoriska träffar via lärplattformen Teams där vi diskuterar och lär av varandra.

Datum:
Kursstart med digital träff 5 december 2021 kl 17.00-20.00
Kursavslut med digital träff 27 februari 2022 kl 17.00-20.00

Datum för digitala träffar under kursens gång:
19 dec kl 17-19.00
16 jan kl 17-19.00
30 jan kl 17-19.00
13 feb kl 17-19.00

Uppehåll vecka 51-52.

Ämne

Kursens fokus ligger på odling i ett brett perspektiv och utgår från varje kursdeltagares egna plats och behov. Genom fem olika studieblock kommer vi att tematiskt granska, planera och diskutera våra olika platser. Fokuset är brett och i kursen ingår såväl praktik, teori som reflekterande arbeten. I kursen ges det egna välmåendet gott om utrymme; hur skapar man en plats för själslig ro och hållbarhet, en plats för stabilitet i en föränderlig värld?

Kursen är uppdelad i följande block:

Biologisk mångfald

Permakultur

Kretslopp och resursanvändning Välmående

Odlandets funktioner

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du ett intyg på att du fullgjort kursen.

Lärare

Mimmi Rosell
Mimmi driver företaget Urjord vars syfte är att sprida berättelsen om ett annat sätt att leva. En berättelse om att följa sin övertygelse, tro på en ljusnande framtid och vägra följa stigen; om att växa långsamt och organiskt och att både sticka ut hakan och rätta sig in i ledet, följa med och vika av.

Förutom att driva företaget Urjord är Mimmi även aktiv i nätverket Omställningsbyrån och verksam i den lokala REKO-ringen både som administratör och producent. Sen 2017 håller hon höns och odlar för självhushåll på drygt 800 kvm med försäljning av överskottet. På delar av odlingsytan projektleder hon en potatissamodling för den gårdsgemenskap strax utanför Tranås där hon bor. I bagaget finns en folkhögskoleutbildning inom odling för självhushåll och en kurs i ekologisk växthusodling samt högskolestudier inom bland annat miljövetenskap med fokus på klimatförändringarna och samhället.

 

Kurstyp: Distanskurs
Studietakt: 25% deltidsstudier
Längd: 10 veckor, uppehåll v 51-52  
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: 5 december 2021 och avslutas 27 februari 2022
Ansökan senast: 8 november 2021
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Gått Kursen Jord & Maten eller ha motsvarande kunskaper sen tidigare. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: 2500 kr. Kursen är inte finansierad med statsbidrag och är inte studiemedelsberättigad.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson
magnus@sommenbygden.se

Kursledare
Mimmi Rosell
mimmi.rosell@gmail.com

Jorden och Maten; Helhet och hälsa