fbpx

Socialpedagog – Ansökan stängd

Psykosocialt behandlingsarbete och integration
Socialpedagog är en yrkesutbildning på två år för dig som vill arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, öppenvård, slutenvård och/eller i förebyggande verksamhet inom kommunal, statlig eller privat regi.

Kursens syfte och innehåll

Kunskap, självkännedom och folkbildningens tankar om pedagogik är i fokus. Studierna bedrivs på heltid och kurslitteraturen är på svenska. Praktik ingår 10 veckor på vårterminen både år 1 och 2.
Utbildningen genomsyras av demokrati vilket innebär att deltagarna själva har medbestämmande om studiebesök, föreläsare och gemensamma aktiviteter.
Vi förutsätter att du har egen dator att använda under utbildningen. Meddela oss om du inte kan lösa det.

Ämnen

Introduktion år 1 har fokus på livsstil och hälsa samt självkunskap

 • Kunskap om hur sociala problem påverkar varandra samt att kunna bemöta individer med multiproblematik.
 • Förståelse för begrepp som makt, kön, empati, professionalitet med flera
 • Kunskap att planera, genomföra och utvärdera en behandlingsplanering.
 • Kunskaper inom psykologins olika områden
  –       utvecklingspsykologi
  –       personlighetspsykologi
  –       socialpsykologi
  –       arbetspsykologi
 • Kunskaper i olika psykiatriska diagnoser
  –       personlighetsstörningar
  –       affektiva sjukdomar
  –       neuropsykiatriska diagnoser ADHD, Asperger
  –       psykossjukdomar
  –       beroende av missbruk
  –       kris/trauma
 • Kunskaper i olika behandlingsmetoder och samtalsmetodik
  –       ART
  –       MI
  –       KBT
  –       ACT
  –       Lågaffektivt bemötande
  –       Mental träning
  –      Yoga
 • Kunskaper i att göra en vetenskaplig rapport
 • I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår Forumtid en gång per vecka.

Vi är medlem i BALSAM
Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av BALSAM skolorna. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlingspedagogiskt arbete.

Länk till Studentum

Efter avslutad kurs

Efter utbildningen kan du arbeta som socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter som riktar sig till utsatta människor och med både barn och vuxna. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, öppenvårds verksamheter inom kommun eller landsting, kriminalvård, skolor samt inom skolor med specialinriktningar såsom Asperger och ADHD samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Lärare

Birger Klug
Emma Moberg
Susanne Skårstedt
Tomas Svensson

Kurstyp: Yrkesutbildning
Studietakt: 100%
Längd: 2 år
Studienivå(CSN): Eftergymnasial
Internat: Nej
Kursstart: 17 augusti 2020
Ansökan senast: 30 april 2020. Inga lediga platser.
Antagningsvillkor: Minst 21 år. Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet. För den som haft egen personlighetsproblematik, som behandlats professionellt, bör behandling samt tre års besvärs-/symptomfrihet kunna styrkas. Antagning sker genom att delta en halv dag på skolan med andra sökanden samt genom personlig intervju. Detta efter att meritbedömning har skett. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2500 kr per termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial, kopiering och viss litteratur. Resterande 2000 kr/termin disponeras i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök.
Kursansvarig:

Emma Moberg
E-post

Susanne Skårstedt
E-post

072-589 85 23

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60