fbpx

HUNDFILOSOF

Hund i en Hållbar Värld

DISTANSKURS

Är du en person som tycker om hundar men känner att hundvärlden inte riktigt har det du söker och tror på? Filosof betyder ”vän av visdom” och inom filosofin sysslar man med att kritiskt granska och analysera grundläggande teorier och tänkesätt. Med hundfilosofi avser vi i denna kurs att bredda hundvärldens traditionella synsätt för att kritiskt jämföra och begrunda vad olika perspektiv får för konsekvenser och vad våra värderingar säger oss är rätt.

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge nya synsätt och tankar om relationen mellan hunden och människan. Den bygger på ett empatiskt och etiskt perspektiv, utifrån vilket den vill stimulera ett reflekterande tänkesätt och samtal. Du kommer att få ta del av kunskap från andra ämnesområden än de som vanligen används i hundsammanhang. Du får även möjlighet att fundera över dig själv och dina känslor i relationen till hundar. Syftet är att vid kursens slut ha fördjupat och vidgat synen på hunden och människans relation, liksom vårt ansvar att ta medvetna etiska och medkännande beslut som hundägare.

Kursen går helt på distans och är indelad i tre block – Hunden, Människan och Vår relation. Den utgörs av nätbaserade träffar då vi varvar föreläsningar och diskussioner. Mellan träffarna är det digitala gruppträffar, egna hemstudier samt arbete med en inlämningsuppgift. Vår digitala plattform för information och träffar är Microsoft Teams. Viss kurslitteratur är på engelska.

Datum och tid för nätträffarna:

27-28/8, lördag kl. 10-15 och söndag 9-13

onsdag 28/9 kl 18-21

29-30/10, lördag kl 10-15 och söndag 9-13

torsdag 24/11 kl 18-20.30

onsdag 30/11 kl 18-20.30.

Kursen pågår v 35-48.

 

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du ett intyg på att du fullgjort kursen, under förutsättning att du närvarat på alla träffarna och lämnat in uppgiften och fått den godkänd.

Lärare

Kerstin Malm

Kerstin Malm är filosofie doktor i etologi med inriktning på hunddjur. Hon har även läst psykologi och filosofi på universitetet. Hon har en 2-årig utbildning till samtalscoach och är hundpsykolog. Sedan 2001 driver hon det egna företaget K.Malm, där hon erbjuder kurser och föreläsningar. Hon har skrivit ett flertal böcker, utgivna på Bonniers och eget förlag. Under åren har det även blivit en del projekt, varav värdegrundsmaterialet REDE (Respekt Empati Djur Etik) för barn, kanske är det mest välkända. Läs om Kerstin på http://kmalm.se/

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 25%-deltidsstudier
Längd: 14 veckor
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: 27-28/8 2022, lördag kl. 10-15 och söndag 9-13
Ansökan senast: 19 augusti 2022
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet och andra meriter samt personlig lämplighet. Ett personligt brev som du skickar med vid ansökan. Det personliga brevet har stor betydelse så lägg gärna ner en del tid på det. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
Kostnader: 3900 kr, kan delbetalas. Kostnad för litteratur tillkommer. Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson
magnus@sommenbygden.se

Kursledare
Kerstin Malm
info@kmalm.se

Hundfilosof