fbpx

HUNDDAGISFÖRESTÅNDARE

Drömmer du om att jobba med hundar? Vill du driva hunddagis? Detta är en distanskurs på halvtid med två närträffar på skolan. Mellan närträffarna har vi kontakt via lärplattformen Teams.

Kursens syfte och innehåll

Utbildningens syfte är att du ska kunna öppna och bedriva hunddagis.

Hunddagisutbildningen pågår under en termin (ca 20 veckor), på halvtid (50%), på semidistans, där vi har kvällsföreläsningar med liveträning med hund, helgträffar med hundträning och föreläsningar kombinerat med litteraturstudier och inlämningsuppgifter.

Du kommer att läsa på halvtid, vilket innebär att du bör lägga cirka 20 timmar i veckan på de uppgifter som ska lämnas in och den litteratur som ska läsas.  Utöver detta är det också två obligatoriska närträffar (lördag och söndag) på skolan under våren. Närträffarna innehåller föreläsningar och seminarier, grupparbeten och en del praktisk träning. Hunden får vara med vid vissa tillfällen.
Hemma läser du kurslitteraturen och lämnar in uppgifter.

Vi utgår ifrån att bedriva en verksamhet som vilar på en evidensbaserad och vetenskaplig grund med LIMA-guiden som grund.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridningen av Corona/Covid19 och reserverar oss för att planerade NÄR-träffar kan bli NÄT-träffar på distans via videokonferens.

 

Ämne

Utbildningen är uppbyggd av 5 block, som har olika teman, bland annat,
hundens språk och beteende, lagar och regler, inlärning, företagande, berikning, första hjälpen.

Delar av utbildningens innehåll;

– Hundens språk och beteende.
– Djurskyddslagen.
– Inlärningsteori.
– Berikning inkl. hundens grundläggande fysiologiska behov.
– Första hjälpen på hund och enklare hundsjukvård.
– Enklare smittskydd.
– Hunddagis teori.
– Stress och problembeteenden.
– Raskunskap och rasernas tidigare arbete.
– Avelsrelaterade problem.
– Hundar i grupp.
– Hundens utvecklingsstadier.

Praktik
Praktik ingår också i utbildningen och detta ordnar deltagaren med själv. Praktikens omfång i timmar: Hunddagisföreståndare ca 100 timmar. Detta är utöver träning av egen eller inlånad hund.

Efter avslutad kurs

Efter genomförd utbildning får du intyg och diplom på utbildningens innehåll.

Utbildningens alla moment är obligatoriska och frånvaro rapporteras till ansvarig lärare (Therese Arvestrand). När utbildningen avslutas kommer du, om du inte skickat in alla uppgifter, att få intyg på de delar som är inlämnade och godkända, men diplom skickas inte ut om inte alla uppgifter är inlämnade. Våra externa föreläsare går ej att komplettera, vid dessa tillfällen är det obligatorisk närvaro.

Lärare

Therese Arvestrand
Therese är bland annat utbildad instruktör, certifierad hundpsykolog, beteendekonsult och holistisk hundcoach. Hon är medlem i Sveriges Hundföretagare. Hon har sedan 2001 haft egna kurser och utbildningar inom hund, Therese har också erfarenhet av att coacha andra ekipage från nybörjarnivå till elitnivå, och hon har arbetat med massor av olika raser och hundtyper. Hon tränar och tävlar aktivt med sina fyra egna hundar i olika sporter och grenar. Therese har ett företag som heter Arvestrands Djur & Natur AB.

Kurstyp: Distanskurs
Studietakt: Halvtidsstudier 50%
Längd: En termin
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: 9 januari 2023. Utbildningen startar med en nätträff. Datum för alla nät- och närträffar kommer snart.
Ansökan senast: 15 november 2022
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Det är viktigt att du svarar på frågorna i ansökningsformuläret när du söker via hemsidan. Det utgör underlag för oss när vi gör antagningen. Vi tittar på dina erfarenheter och andra meriter samt personlig lämplighet. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator. Du behöver ha tillgång till kamera för att kunna filma vissa delar av den praktiska träningen du gör tillsammans med din hund.
Kostnader: 6900 kr. Kostnad för litteratur tillkommer. Boende under närträffarna ordnar du själv. Den här kursen finansieras inte av statsbidrag och är inte studiestödsberättigad.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson
E-post

Lärare:
Therese Arvestrand
E-post

Hunddagisföreståndare