fbpx

Hållbart skogsbruk

DISTANSKURS

Hållbart och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper och inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och på bästa vis bruka den hållbart.

Den här kursen hette tidigare ”Uthålligt skogsbruk på din mark”.

Kursens syfte och innehåll

Kursens teoretiska delar består av ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv. Vi lär oss också om Skogsvårdslagens grunder.

 

Ämne

Under fyra helgträffar, fördelade under våren, besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner. Man får lära sig känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism. Studiebesöken sker bland annat i skogar i Småland och Östergötland, på Skogsstyrelsens kursgård i Linköping samt närliggande ekoturismanläggningar.

 

 

Efter avslutad kurs

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Lärare

Lärare uthålligt skogsbrukMartin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

 

 

 

 

 

 

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Deltidsstudier 25%
Längd: 15 veckor
Studienivå(CSN): Utbildningen ges på deltid 25%. Studiemedel kan du endast få om du läser på minst 50%, t.ex. om du läser två folkhögskolekurser på 25% med samma start- och slutdatum. Tänk på att välja rätt studietid och omfattning när du ansöker.
Internat: Nej
Kursstart:
Ansökan senast:
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog för att kunna göra kursuppgifterna. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webbkamera.
Kostnader: 600 kr. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift på 600 kr. I serviceavgiften ingår kopiering, försäkring, fika, viss litteratur och licens för digital plattform. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Resa, lunch och boende i samband med närträffarna ordnar du på egen hand. För att bekräfta samt säkra din plats på utbildningen betalar du in 600 kr, dvs hela serviceavgiften. OBS! Serviceavgiften betalas inte tillbaka efter kursstart.
Kursansvarig:

Magnus Eriksson

Kursledare:
Martin Jentzen

Hållbart skogsbruk