Förberedande polis & kriminalvårdsutbildning

Vill du bli polis eller jobba inom kriminalvård? Gå en Förberedande polis och kriminalvårdsutbildning vid Sommenbygdens folkhögskola! Utbildningen skall ge dig ökad säkerhet och förmåga att komma vidare i antagningsprocessen till polishögskolorna bland annat vad gäller faktafärdigheter, stabil psykisk insikt om varför du vill bli polis samt vetskap om dina fysiska förutsättningar. För dig som vill arbeta inom kriminalvård ger kursens innehåll en solid kunskapsgrund inför arbete på fängelse, häkte mm.

Kursens syfte och innehåll

Kursen ger goda allmänna insikter i såväl polisiärt arbete som kriminalvårdsarbete. Kunskaper som du också kan ha stor nytta av vid arbete inom säkerhetsföretag, tull, rättpsykiatrisk vård, räddningstjänst, militär eller som civilanställd inom polisen, exempelvis: civilutredare, kommunikationsoperatör eller arrestantvakt. Mycket av det som behandlas under kursen kommer du att ha nytta av också i privatlivet.

Under utbildningen kommer du att få mängder av yrkesrelaterade upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Du kommer att få åka på studiebesök, möta yrkesverksamma från olika verksamhetsområden samt delta i praktiska övningar av olika slag. I kursen ingår också fysisk träning.

Ämne

Inom profilens polisiära ämnen får du pröva på flera av polishögskolans ämnen så att du kommer väl förberedd till dina vidare studier vid landets polisutbildningar. Schemat innehåller också timmar som är specialinriktade mot kriminalvårdsyrket. Under året på vår folkhögskola förväntas du också bidra till ett gott kamratskap. Flera övningar sker i grupp där den sociala förmågan tränas och utvecklas. Stor social kompetens är en nödvändighet i arbetet som polis och kriminalvårdare.

Du kommer att läsa heltid, vilket innebär att du har ca 30 undervisningstimmar om 40 minuter per vecka i följande ämnen under läsåret:
• Polisverksamhet
• Kriminalvårdsverksamhet
• Kriminologi
• Psykologi/Beteendevetenskap
• Rapportskrivande
• Fysträning
• Yrkesetik
• Kommunikation/Konfliktkunskap
• Sociologi

I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter, där Forumtid ingår en gång per vecka.

Efter avslutad kurs

Efter fullföljd kurs får du ett intyg.

Lärare

Karin Holmbom
karinh@sommenbygden.se
070-8723906

Kenneth Eklund
kenneth@sommenbygden.se
070-5819468

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Heltidsstudier 100%
Längd: 1 år
Studienivå(CSN): Profilkurs för dig som har grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! Kursen är inte en gymnasiekurs, men när du söker studiemedel anger du gymnasienivå.
Internat: Nej
Kursstart:
Ansökan senast:
Antagningsvillkor: Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet för högskolestudier. Vid antagningen sammanvägs betyg, andra meriter och personlig lämplighet. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator. Slutlig antagning sker efter intervju på skolan. Vid intervjutillfället måste du ha med ett aktuellt utdrag ur brotts- och belastningsregistret.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2000 kr per termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial, kopiering och viss litteratur. Resterande 1500 kr/termin disponerar du i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök.
Kursansvarig:

Karin Holmbom
karinh@sommenbygden.se
070-8723906

Kenneth Eklund
kenneth@sommenbygden.se
070-5819468

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60