fbpx

FÖRBEREDANDE KÖK

Till dig som har svenska som andraspråk och vill lära dig grunderna i matlagning för storkök. Erbjuder vi en förberedande köksutbildning.

Kursens syfte och innehåll

Kursen syfte är att förbereda dig för ett arbete som köksbiträde alternativt att söka dig vidare för ytterligare studier till kock. Under utbildningen har du två dagar i veckan studier i Svenska som andraspråk på skolan, två dagar praktik på en arbetsplats och en dag med antingen köksteori alternativt matlagning på distans hemifrån.

Ämne

ALLMÄNNA ÄMNEN

 • Svenska – samtalsträning och färdigheter i svenska språket.
 • Kommunikation – bemötande och former för kommunikation i mellanmänskliga relationer.
 • Normer och normkritik
 • Fysisk aktivitet
 • Socialt samspel
 • Jämställdhet
 • Kultur och etik
 • Demokrati, mångfald och hållbarhet.

KÖKSKUNSKAP

 • Matlagning 
 • Livsmedelskunskap 
 • Näringslära 
 • Hygien och säkerhet

Utbildningens längd är två terminer dvs ett läsår och bedrivs dagtid. Utbildningen bedrivs på heltid vilket innebär 40h studier i veckan varav ca 20h i veckan är lärarledd undervisning. På utbildningen ingår praktik under en-två dagar varje vecka. Dessa dagar följer du praktikplatsens schema. Tillgång till egen dator eller smartphone krävs.

ANSÖKAN

Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev samt din motivation. En beskrivning av dig själv, lite om din bakgrund och varför du söker till utbildningen. Du gör din ansökan i vårt system SchoolSoft där du börjar med att skapa ett konto. Dina personuppgifter och bifogade dokument kommer att hanteras av vår administrativa personal samt av de pedagoger och som är involverade i antagningsprocessen. Efter att ansökningstiden gått ut behandlas de ansökningar som kommit in och ett första urval görs. 

Efter avslutad kurs

Efter utbildningen får du en bred grund att stå på som ger möjlighet till jobb som köksbiträde eller att gå vidare med en kockutbildning.

Lärare

Dima Abdul Hamid – Kursansvarig, Lärare
Cecilia Wahlman – Kursansvarig, Lärare
Christina Bryntesson – Lärare SVA
Christina Jonsson – Lärare SVA

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 100%
Längd: 1 år
Studienivå(CSN): Studiemedelsberättigad gymnasial nivå
Internat: Nej
Kursstart: 17 augusti 2023
Ansökan senast: 15 april
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Du ska skicka in din ansökan innan ansökningstiden gått ut. Tillgång till egen dator eller smartphone krävs. Du behöver ha grundkunskaper i svenska. Undervisningen hos oss är enligt SVA.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri. För att vi ska kunna åka på studieresor, ibland med övernattning, göra studiebesök eller andra gemensamma aktiviteter betalar du 1000 kronor per termin. Detta går även till försäkring under skoltid, kopiering, studiematerial och förtäring vid vissa tillfällen.
Kursansvarig:

Dima Abdul Hamid – Kursansvarig, Lärare
Cecilia Wahlman – Kursansvarig, Lärare

Förberedande kök