fbpx

Folk och liv i Sommenbygd

Skriv lokalhistoria

Vill du skriva nutidens historia för morgondagens generation? I den här kursen får du lära dig intervjuteknik, transkribering, dokumentation och nutidshistoriebeskrivning.

Kursens syfte och innehåll

Vad är kulturhistoria? Vi bär på en gemensam historia, genom att dokumentera nutiden kan framtida generationer uppleva den igen. Men hur gör man det på ett korrekt sätt? I denna kurs får vi lära oss grunderna i kulturhistoria ur en journalistik vinkel för att kunna intervjua och dokumentera människors berättelser. Vi får förståelse för olika sätt att berätta historia på samt lär oss att se vad som är viktigt att berätta. Du kommer att under kursen genomföra ett projektarbete där du väljer ett fenomen, person eller plats från nutidshistorien i Sommenbygd och dokumenterar dess historia.

Kursen pågår under 15 veckor från v.36-v 51. Vi träffas en gång i veckan på tisdagar kl. 12.30 -16.30. Du behöver ha lite datavana och tillgång till en dator.

 

Ämne

Dokumentation av kulturhistoria i Sommenbygdens hembygd genom föreläsningar, studiebesök och eget arbete.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs har du fått en fördjupad kunskap om hur du med journalistisk vinkling skriver historiska texter om vår nutida kultur.

Lärare

Mikael Carlefyr

Man med mustach och längre hår ler mot kameran

E-post

Hej, mitt namn är Mikael Carlefyr och jag har arbetat inom folkbildningen sedan 2012 där

jag företrädesvis ägnat mig åt historia och språk. Historia har alltid fascinerat mig som ett tvärvetenskapligt ämne som skär in, i stort sett, allt. Om någonting någonsin kommit till så har det sin alldeles egen historia.

Som historiker intresserar jag mig för en mängd olika epoker och söker ständigt nya ingångar i ämnet. Tidigare har jag undervisat allt från musik- till dräkthistoria och även gjort inhopp som naturhistoriker på skolans kurs för naturguider. Nu har turen äntligen kommit till vår lokalhistoriska skatt och jag är glad att få göra den här kursen tillsammans med er.

Kurstyp: Särskild kurs
Studietakt: 25% deltidsstudier
Längd: 15 veckor
Studienivå(CSN):
Internat: Nej
Kursstart: Mer information kommer
Ansökan senast:
Antagningsvillkor: Tillgång till egen dator
Kostnader: 500 kr. Det tillkommer kostnader för resor, eventuella måltider när vi gör studiebesök, och om man vill köpa några böcker.
Kursansvarig:

Kursansvarig:

Caroline Brun
073-330 11 61

E-post

Folk och liv i Sommenbygd – Skriv lokalhistoria