fbpx

Egen Sorgbearbetning

Egen Sorgbearbetning är speciellt framtagen för dig som drabbats av olika sorger, förluster och förändringar. Utbildningen ger dig tillgång till en konkret metod för att långsiktigt och bestående bearbeta din sorg och smärta – oavsett vad som orsakat den. Kursen är framtagen av svenska sorgebearbetningsinsitutet. Länk till www.sorg.se
En certifierad handledare leder alltid kursen.

Kursens syfte och innehåll

Vad är sorg?
Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är det som oftast förknippas med sorg. Andra exempel på förluster som kan orsaka sorg är separationer, övergrepp, konflikter, förlust av tillit och trygghet, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.
Även koncentrationssvårigheter, energiförlust och humörsvängningar kan bero på oförlöst sorg. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Läker tiden alla sår?
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om Sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursbeskrivning
Kursen sträcker sig över 7 tillfällen 3h/gång och har i enlighet med vår grundidé ett känslomässigt fokus. Under kursen får du göra ett eget sorgearbete med hjälp av en metod som bygger på mer än 40 års erfarenheter av vad som hjälper människor i sorg. Det innebär att vi tar reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Att bearbeta sorgen över en förlust gör det möjligt för oss att släppa taget och gå vidare med ny energi och glädje.

Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar kring sorg och Sorgbearbetning, vilket ger dig en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Kursen ger dig även verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och framtida förändringar.

Kursupplägg
Vid kursstart rekommenderar vi att du läser boken Sorgbearbetning, vilken du får vid kursstart. Genom att läsa och reflektera kring dina gamla föreställningar om sorg förbereder du dig mentalt på kursens sorgearbete. Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Detta varvas med föreläsningar och andra övningar för att fördjupa vår medvetenhet kring den oförlösta sorgens orsaker och dess verkan. Inledningsvis sitter vi i en större grupp om 8–12 personer. Vi presenterar oss då kort för varandra, går igenom kursupplägget och diskuterar hur vi kan stödja varandra. När vi gör vårt individuella sorgearbete sitter vi i mindre grupper om 3-4 personer, grupper som är desamma under hela kursen. Vi lär ut en metod, ger stöd och handledning, samt erbjuder en trygg och säker miljö – men det är du som genomför ditt eget sorgearbete.

Undervisningsformer: Föreläsningar varvas med enskilt arbete, diskussioner och gruppövningar. På kvällstid behöver kursdeltagaren avsätta cirka en timme för hemuppgifter.

Övrigt: Planera inte in något annat under kursen. Närvaro är obligatorisk under hela kursen, både för deltagarnas egna skull och för tryggheten i gruppen. Det kan även vara bra att inte boka in andra aktiviteter under kurskvällarna, samt att avsätta tid för vila och reflektion dagen efter kursen.

I kursen ingår:
• Verktyg för egen Sorgbearbetning
• Kunskap om sorg och Sorgbearbetning
• Boken Sorgbearbetning
• Kursmaterial och föreläsningsanteckningar

Kurstyp: Kortkurs
Studietakt: Sommenbygdens Folkhögskola Ydrevägen 13, 573 35 Tranås
Längd: 7 tisdagskvällar kl.18.00-21.00 Varje vecka bör du avsätta en timme för hemuppgifter.
Studienivå(CSN):
Internat: Nej
Kursstart: Planeras för hösten 2021
Ansökan senast: Datum kommer snart
Antagningsvillkor: Minst 18 år.
Kostnader: Kostnaden för privatpersoner är 1450 kr, inkl bok, material och fika. Genom att betala anmälningsavgiften som är 450 kr senast 20 september tackar du ja till din plats. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om du uteblir från kursen. Betalningen görs till skolans bankgiro 5188-1944 eller swish <a href="tel:123-429-03-67">123-429 03 67</a>. Var noga med att skriva namn och kursnamn under meddelande.
Kursansvarig:

Jeanette Perchun
jeanette@sommenbygden.se

Egen Sorgbearbetning