fbpx

Uthålligt skogsbruk på din mark

DISTANSKURS

symbol europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingUthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper och inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och på bästa vis bruka den uthålligt.

Kursens syfte och innehåll

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar fördelade över vår och höst besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner och känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

Kursen bedrivs genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridningen av Corona/Covid19 och reserverar oss för att planerade NÄR-träffar kan bli NÄT-träffar på distans via videokonferens.

 

Ämne

Kursplan Uthålligt skogsbruk 2022

Med reservation för förändringar: 

Webbträff 25 januari kl. 18.30-21.00

Introduktion till kursen. Föreläsning med Martin Jentzen.

Teori inför helgen: Introduktion till skogens ekologi. Störningsregimer, Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala.

Helgträff 

Block 1 Skogsbruket 

Lördag:

Besök i Lysings urskogsreservat. Vad är en äkta urskog? Besök i olika naturliga vegetationstyper. Signalarter. höga naturvärden

Besök hos Urnatur, ett naturturismföretag med skog, djur och boende.

Söndag:

Vattenvård Föreläsning och aktiviteter i fält med guide Ellen Hultman naturvårdsbiolog.

Värdet av vatten i skogen
Besök på en skogbevuxen myr och i svämskog vid värdefullt vattendrag. Hur behöver skogen skötas för att skydda vattnet? Hur påverkas skogsbruket av hänsyn/brist på hänsyn till vattnet? Innan utfärden hålls ett digitalt kurspass om kartverktyg för att hitta t.ex. natur- och kulturvärden.

 

Webbträff   i grupper för support kring inlämningsuppgift 1.

Webbträff 

Skogsstyrelsen föreläser om hyggesfritt skogsbruk.

Helgträff 

Block 2 Avverkningsmetoder

Vi tillbringar helgen på Skullebo, Skogsstyrelsens kursgård utanför Linköping.

Skogsstyrelsens syn på hyggesfritt. Teori, besök i försöksytor och praktiska övningar. Lagstiftning och annan reglering kring hänsyn i skogsbruket. Olika avverkningsmetoder. För- och nackdelar med hyggesfritt skogsbruk jämfört med andra metoder

Webbträff 

Föreläsning om Allmänningarnas skogsbruk.

Helgträff 

Block 3 Ekonomi

Ägande genom allmänning eller enskilt. Besök i Lysings Häradsallmänning för att titta på konventionellt storskaligt skogsbruk. Hur hållbart är det?

Teoripass ekonomi.

Ekonomi i skogsbruket, förädling, produkter, användningsområden. Alternativ till förädling inom etablerad storskalig industri.

Vi gör besök hos Erik Hjärtfors, Lövsjö Loghouse i Åseda.  

Webbträff 

Föreläsning av Martin Jentzen inför block 4.

Helgträff 

Block 4 Naturnära skogsbruk, praktiska tillämpning i olika skogar

Djupdykning i hyggesfritt skogsbruk. Från frö till skörd, alla moment, Varje deltagare undersöka sin egen skogs historia och värden. Besök på Månsabola, historiskt brukande och skogsbete.

Webbträff 

Redovisning av Skötselplan för den egna skogen eller annan uppgift.

Efter avslutad kurs

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Lärare

Martin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Deltidsstudier 25%
Längd: en termin
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: Kursstart med webbträff 25 januari 2022 kl. 18.30-21.00.
Ansökan senast: 20 december 2021
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri och kursen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, så du behöver inte betala någon kursavgift. Det ingår elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.
Kursansvarig:

Caroline Brun
caroline@sommenbygden.se

Magnus Eriksson
magnus@sommenbygden.se

Kursledare:
Martin Jentzen
martin@jentzen.se

Uthålligt skogsbruk på din mark