fbpx

Uthålligt skogsbruk på din mark

DISTANSKURS

Uthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper och inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och på bästa vis bruka den uthålligt.

Kursens syfte och innehåll

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fyra helgträffar, fördelade under hösten, besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner. Man får lära sig känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridningen av Corona/Covid19 och reserverar oss för att planerade NÄR-träffar kan bli NÄT-träffar på distans via videokonferens.

 

Ämne

Gemensamma träffar samt översiktligt kursinnehåll hösten 2022

Med reservation för ändringar!

Webbträff 1. 6 september 2022 kl. 18.30-21.00

Kursstart. Introduktion till kursen. Föreläsning med Martin Jentzen.

Helgträff 1. 24-25 september 2022

Vi besöker Lysings urskogsreservat.  För att studera naturliga vegetationstyper och höga naturvärden.
Besök hos Urnatur, ett naturturismföretag med skog, djur och boende.

Webträff 2. 12 oktober kl. 18.30-21.00

Teori hyggesfritt skogsbruk

Helgträff 2. 15-16 oktober 2022

Tema Hyggesfritt skogsbruk. Vi besöker Skogsstyrelsens kursgård, Skullebo utanför Linköping. Där har vi teori och praktiska övningar i fält

Webbträff 3.  16 november kl. 18.30-21.00

Skogsbrukets ekonomi -föreläsning av Martin Jenzen

Helgträff 3. 19-20 november 2022

Lördagen ägnar vi oss åt föreläsning med Ellen Hultman som är naturvårdsbiolog. Hon berättar om vattenvård och skyddad natur.

Andra dagen gör vi studiebesök på Lövsjö Loghouse, Åseda

Helgträff 4. 10-11 december 2022

Tema Skogsbruksplan. Naturnära skogsbruk. Föreläsning Martin Jentzen och studiebesök i Månsabola.

Webbträff 4. 20 december kl. 18.30-21.00

Kursavslutning. Redovisning och sammanfattning av kursen.

 

 

Efter avslutad kurs

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Lärare

Lärare uthålligt skogsbrukMartin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Deltidsstudier 25%
Längd: 15 veckor
Studienivå(CSN): Utbildningen ges på deltid 25%. Studiemedel kan du endast få om du läser på minst 50%, t.ex. om du läser två folkhögskolekurser på 25% med samma start- och slutdatum. Tänk på att välja rätt studietid och omfattning när du ansöker.
Internat: Nej
Kursstart: Kursstart med webbträff 6 september 2022 kl. 18.30-21.00. Kursen avslutas 20 december 2022.
Ansökan senast: 15 augusti 2022
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri, 600 kr betalas för elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.
Kursansvarig:

Caroline Brun
caroline@sommenbygden.se

Magnus Eriksson
magnus@sommenbygden.se

Kursledare:
Martin Jentzen
martin@jentzen.se

Uthålligt skogsbruk på din mark