fbpx

Uthålligt skogsbruk på din mark

DISTANSKURS

symbol europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingUthålligt och småskaligt skogsbruk innebär att hänsyn tas till alla skogens egenskaper och inte bara virkestillgångar för industrin, utan också växt- och djurliv, vattenkvalitet, klimatpåverkan och andra värden som skogen har för människor. Denna distanskurs riktar sig till dig som äger en mindre skog och vill lära dig dess ekosystem och på bästa vis bruka den uthålligt.

Kursens syfte och innehåll

Kursens teoretiska kunskaper i ekologi, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och olika brukningsmetoder ur ett historiskt perspektiv läses in på egen hand. Skogsvårdslagens grunder ska också läras in.

Under fem helgträffar, fördelade under våren, besöker deltagarna småskaligt brukade skogar i Östergötland och Småland och får lära sig att planera skogsuttag, se pågående skogsarbeten som utförs per hand eller med småskaliga maskiner. Man får lära sig känna igen de viktigaste signalerna på höga naturvärden som ska tas hänsyn till vid avverkningar eller annan förvaltning av skogen. Deltagarna uppmärksammas samtidigt på de andra ekonomiska värden än virket som skogen kan ge: jakt, bär och svamp, ekoturism.

Kursen bedrivs genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridningen av Corona/Covid19 och reserverar oss för att planerade NÄR-träffar kan bli NÄT-träffar på distans via videokonferens.

 

Ämne

Kursplan Uthålligt skogsbruk våren 2022

Med reservation för förändringar: 

Webbträff 1. 25 januari kl. 18.30-21.00

Introduktion till kursen. Föreläsning med Martin Jentzen.

Helgträff 5-6 februari 2022

Vi besöker Lysings urskogsreservat.  För att studera naturliga vegetationstyper och höga naturvärden.
Besök hos Urnatur, ett naturturismföretag med skog, djur och boende.

Webträff 2. 2 mars 2022 kl. 18.30-21.00

Teori hyggesfritt skogsbruk

Helgträff 5-6 mars 2022

Tema Hyggesfritt skogsbruk. Vi besöker Skogsstyrelsens kursgård, Skullebo utanför Linköping. Där har vi teori och praktiska övningar i fält

Webbträff 3.  29 mars 2022 kl. 18.30-21.00

Skogsbrukets ekonomi -föreläsning av Martin Jenzen

Helgträff 2-3 april 2022

Ena dagen gör vi studiebesök på Lövsjö Loghouse, Åseda
Andra dagen ägnar vi oss åt föreläsning med Ellen Hultman som är naturvårdsbiolog. Hon berättar om vattenvård och skyddad natur.

Helgträff 7-8 maj 2022

Tema Skogsbruksplan. Naturnära skogsbruk. Föreläsning Martin Jentzen och studiebesök i Månsabola

Webbträff  17 maj 2022 kl. 18.30-21.00. Kursavslutning.

Redovisning och sammanfattning av kursen

 

Efter avslutad kurs

Efter slutförd kurs och godkända arbetsuppgifter får du ett intyg.

Lärare

Martin Jentzen som bor i närheten av Hedekas i Bohuslän är skogsingenjör och arbetar med naturnära skogsbruk. Han har sin utbildningsbakgrund inom det konventionella skogsbruket men har efterhand allt mer insett det ohållbara i det. Efter att ha haft lite olika jobb inom skogsnäringen ändrade han inriktning och övergick till att bedriva en rådgivnings/konsultverksamhet främst riktad mot skogsägare. Martin har bland annat medverkat till att Silvaskog AB startades. Han håller föreläsningar och har 2014 givit ut en bok, Skogspraktikan. Martin ägnar sig även åt utbildning inom skog och skogsbruk samt, rådgivning och planläggning för naturnära skogsbruk.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: Deltidsstudier 25%
Längd: en termin
Studienivå(CSN): Ej studiestödsberättigad
Internat: Nej
Kursstart: Kursstart med webbträff 25 januari 2022 kl. 18.30-21.00. Kursen avslutas 17 maj 2022.
Ansökan senast: 20 december 2021
Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år. Kursen utgår från att du har egen skog eller tillgång till en skog att planera och resonera omkring. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri och kursen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, så du behöver inte betala någon kursavgift. Det ingår elevförsäkring, kopiering, visst studiematerial. Du står själv för litteratur, resor, mat och boende. Du förväntas också ha lämplig klädsel för uteverksamhet.
Kursansvarig:

Caroline Brun
caroline@sommenbygden.se

Magnus Eriksson
magnus@sommenbygden.se

Kursledare:
Martin Jentzen
martin@jentzen.se

Uthålligt skogsbruk på din mark