CREATIVE DANCE COLLABORATION AND PRACTICE

Har du gått dans på gymnasiet eller är du dansare som vill, under ett år på heltid, gå en praktisk utbildning för att lära dig att skapa olika dansprojekt?

Kursens syfte och innehåll

Syftet är att fördjupa sig i de praktiska och didaktiska redskap som behövs för att skapa koreografi under alla moduler.

Ämne

Modul I: Koreografi, skapandeprocesser och kulturentreprenörskap/inkubator.

Deltagarna kommer att prova olika ingångar till koreografi för att skapa korta produktioner.
I samarbete med danskompani Mind Frame Performing Arts ha en plattform för att lära sig att producera från idé till projekt.

Modul II: Site specific

Deltagarna kommer att lära sig att arbeta utifrån olika platser som inspirationskälla för både improvisation och koreografier.

Modul III: Screendance (dansfilm)

Deltagarna kommer att undersöka relationen mellan dans och film samt att experimentera med screendance som konstform. Deltagarna förväntas sedan att skapa en egen screendance.

Modul IV: Communitydans och Interventioner

Deltagarna kommer att lära sig två olika dansmetoder för att erbjuda icke-dansare att uttrycka sig genom dans samt att delta i konstnärliga processer och kulturupplevelser.

I utbildningen ingår även att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där Forumtid ingår en gång per vecka.

Efter avslutad kurs

Efter slutförd utbildning skall du kunna arbeta praktisk med att producera och skapa egna projekt och produktioner.

Lärare

Cyntia Botello

dansare

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 100%
Längd: 1 år
Studienivå(CSN): Gymnasial nivå, om du ansöker om CSN.
Internat: Nej
Kursstart: 19 augusti 2019
Ansökan senast: 30 april 2019
Antagningsvillkor: Treårigt gymnasium, motsvarande dansutbildning eller danserfarenhet. Du som söker deltar i en audition vilket innebär en dansklass med olika delmoment samt en intervju.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2000 kr per termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial, kopiering och viss litteratur. Resterande 1500 kr/termin disponeras i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök.
Kursansvarig:

Cyntia Botello
070-380 39 97

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60