fbpx

Allmän kurs gymnasie- och grundskola

Detta är kursen för dig som hoppat av, aldrig gått gymnasiet i Sverige eller behöver läsa klart grundskolan. Du får möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet för högre studier, eller för att lättare få arbete.

Kursens syfte och innehåll

På Sommenbygdens folkhögskola vill vi att du som individ ska trivas och att vi ska kunna ge dig den hjälp du behöver. Vi har undervisning i mindre grupper, studieteknik och studiestrategier, mycket stöd och positiv atmosfär som ger dig bästa tänkbara chanser att lyckas med dina studier.

Kursens syfte är att få grundläggande behörighet till högskolestudier eller studier på yrkeshögskola. För att få grundläggande behörighet ska man på folkhögskola genomföra 1-3 års studier och ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans samtliga sju gymnasiegemensamma ämnen. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie-och arbetslivserfarenhet. Du kan även läsa klart grundskolan.

Omfattningskravet kan uppnås genom:

 • Tre år på folkhögskola eller
 • Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller minst 1 års yrkesverksamhet
 • Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier

Studieomdöme och behörighetsintyg
När du klarat omfattningskravet och har godkänt i dessa gymnasiegemensamma ämnen har du uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskola. På folkhögskolans Allmänna kurser får de studerande som så önskar ett studieomdöme, efter minst ett års heltidsstudier. Studieomdömet handlar om den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från alla undervisande lärare.
Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs här

Ämnen

Allmän kurs läses på heltid. Du får en egen mentor. Tillsammans med dig ordnar vi bästa möjliga studiegång. Vi vill ge dig en positiv förändring i livet, att du ska växa som människa och få mycket ny och meningsfull kunskap.

Med gymnasiegemensamma ämnen menas:

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Historia 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1

Ämnen på högre nivå, så kallade särskilda behörigheter, erbjuds när tillräckligt många är intresserade:

 • Historia 2
 • Samhällskunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Engelska 7
 • Matematik 2
 • Naturkunskap 2

I utbildningen ingår även att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter där Forumtid inträffar en gång per vecka samt friluftsdagar och studiebesök. Kursens deltagare åker även på en längre resa med övernattning varje läsår.

 

Efter avslutad kurs

Du har möjligheten att söka till eftergymnasiala utbildningar inom folkhögskola, KY, yrkeshögskola, universitet och högskola. Du har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden. Genom personlig utveckling har du fått ett bättre självförtroende och självinsikt.

 

Lärare

Karin Larsson: Historia, svenska
Mikael Carlefyr: Engelska
Christina Bryntesson: Samhällskunskap, religion, svenska, fysisk aktivitet
Pepa Sarafova: Matematik, naturkunskap
Sven-Olof Möller: Svenska, matematik, engelska, naturkunskap
Karin Holmbom: Svenska

 

Kurstyp: Allmän kurs
Studietakt: Heltidsstudier 100%
Längd: 1 – 4 år, beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.
Studienivå(CSN): Gymnasienivå och grundskolenivå
Internat: Nej
Kursstart: 7 januari 2021
Ansökan senast: 1 december 2020 OBS! Betygskopior, personbevis samt personligt brev skickas med ansökan.
Antagningsvillkor: Minst 18 år. Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare. Stor vikt läggs vid ditt personliga brev samt din motivation.
Kostnader: All undervisning är kostnadsfri. För att vi ska kunna åka på studieresor, ibland med övernattning, göra studiebesök eller andra gemensamma aktiviteter betalar du 1000 kronor per termin. Detta går även till försäkring under skoltid, kopiering, studiematerial och förtäring vid vissa tillfällen. Du får låna läroböcker av skolan.
Kursansvarig:

Karin Larsson
072-589 85 17
E-post

Mikael Carlefyr
073-511 70 87
E-post

SFH-logga-02
Ydrevägen 13
573 35 Tranås
info@sommenbygdensfolkhogskola.se
Tel. 0140 – 659 60