fbpx

Ansökan

Du gör din ansökan via schoolsoft på respektive kurs på vår hemsida. Klicka på ansök nu och du kommer att hänvisas till schoolsofts inloggningssida. Där fyller du i dina personuppgifter och bifogar de dokument som krävs.

Om du inte kan göra en digital ansökan finns en ansökningsbankett att skriva ut och fylla i.
Ladda ner Ansökningsblankett

 

Antagningskrav till folkhögskolan

Höga betyg är inte avgörande för om du ska bli antagen till en kurs på folkhögskola. När det är fler sökande än det finns platser handlar det mer om skolans bedömning av dina och dina kurskamraters behov och förutsättningar.
Det finns inga generella antagningskrav på folkhögskolornas kurser, eftersom det finns så många olika kurser på många olika nivåer. Mer detaljerad information om vilka krav som ställs finns angivet vid varje kurs.

Allmän kurs
På de Behörighetsgivande kurserna (Allmän kurs) ställs normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer, beroende på förkunskaper och tidigare studier. Därför är det viktigt att du skickar in ditt senaste skolbetyg, eftersom folkhögskolan vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera för att uppnå dina studiemål.

Profilkurs
På Profilkurserna ställs ibland vissa antagningskrav. Det kan vara krav på tidigare studier, praktikerfarenheter eller arbetsprover. Information om antagningskrav för en speciell kurs hittar du därför direkt under informationen om just den kursen.

Yrkesutbildning/Socialpedagog
På eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på genomgånget 3-årigt gymnasium eller motsvarande (grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier).

Tidslinje

Antagningsprocess

Krav för antagning

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska ha skickat in ansökan med alla bilagor i tid.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att följa kursen, dvs motsvarande SFI nivå D.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan ut de som blir antagna?

Om det finns fler sökande än antalet platser, prioriterar skolan:

 • de sökande som har störst behov av att läsa allmän kurs
 • de som bedöms mest motiverade utifrån personligt brev och/eller intervju, eller tidigare studier vid vår skola.
 • Den som tidigare studerat vid vår skola och har obetalda avgifter, kan inte bli antagen förrän dessa betalats.
 • Urval till musikkursen görs via intervju och audition.
 • Urval till Socialpedagog görs via djupintervju och referenser.
 • Urval till Förberedande polis och kriminalvård görs via djupintervju och referenser.
 • Skolan har rätt att se till en bra gruppsammansättning i urvalet av deltagare.

Så här går ansökan till

 • Du fyller i ansökan via formulär på skolans webbplats eller via blankett som kan skrivas ut från hemsidan eller skickas efter från skolan.
 • Du skickar in ifylld blankett, personbevis, betyg, arbetsgivarintyg, personligt brev och referenser. Ansökan måste vara komplett för att gälla.
 • I ditt personliga brev berättar du lite om dig själv och varför du vill söka till vår folkhögskola.
 • Senast 3 veckor efter sista ansökningsdag skickas antagningsbesked ut.
 • Vi vill träffa alla sökanden och bjuder in till besök på skolan. På alla kurser genomförs samtal och om möjligt referenstagning innan antagning.
 • Beslut om antagning fattas av kursansvarig och rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet fattats på fel grund kan du överklaga till skolans rektor eller styrelse.

 

Kom ihåg att betala skolans serviceavgift!

Vid skolstart får du ett inbetalningskort med uppgifter på för inbetalning

Skolans bankgiro: 5188-1944.

Skriv ditt eget namn och kurs under meddelande så att vi vet vem pengarna är ifrån.

Sista inbetalningsdag för höstterminen 5/9 2018 och för vårterminen 5/2 2019.

Vår vision är:

”Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld
med demokrati, kultur och mångfald”

Ansökan