Utbildning till Hundtränare

Utbildning till HundtränareUtbildning till hundtränare är en grundutbildning för dig som vill fördjupa din kunskap i ämnet hund med fokus på hundträning och inlärning.

Detta är en utbildning, helt olik alla andra!

Utbildningen är förlagd i Tranås.

Du läser på heltid under en termin. Du behöver vara på plats på skolan under större delen av tiden. Det tillkommer tid för hemarbeten mellan lektionerna. Efter utbildningen kan du välja att diplomera dig som instruktör inom olika ämnen, kostnad för detta tillkommer.

Teori och praktik varvas, och din egna hund kommer att vara din träningskompis under utbildningens gång.

Utbildningen är uppdelad i 10 block och innehåller både olika inlärningsprinciper, klickerträning genom olika lekar, olika former av spårtekniker, trix och skojmoment samt friskvård och första hjälpen. Även du som person får verktyg för att när utbildningen är genomförd klara uppgiften som hundtränare.

KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:Heltidsstudier 100%
LÄNGD:1 termin
STUDIENIVÅ(CSN):Gymnasial nivå. Kursen är CSN-berättigad.
INTERNAT:Nej
KURSSTART:19 augusti och avslutas 20 december 2019
ANSÖKAN SENAST:15 maj
ANTAGNINGSVILLKOR:Minst 18 år. Vid antagningen sammanvägs erfarenhet, andra meriter och personlig lämplighet. Det personliga brev du skickar med vid ansökan har stor betydelse. Slutlig antagning sker efter intervju med dig tillsammans med din hund. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator.
KOSTNADER:All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 1000 kr varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial och kopiering. Resterande 500 kr disponerar du i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök. Utöver detta tillkommer kostnader för litteratur, dock finns den mesta litteraturen att låna på bibliotek eller att hämta hem på internet. Boendet står du för själv, liksom mat och eventuella resor.
KURSANSVARIG:

Therese Arvestrand

E-post

070-388 98 48

Detta förväntas du kunna efter avslutad utbildning

Utbildningens syfte är att du ska bli en bättre hundtränare, där vi lägger mycket vikt vid att generellt förstå hundar bättre, och din egen i synnerhet. Du kommer få lära dig olika sätt att aktivera din hund, och andras hundar, anpassat till hunden som art, anpassat till olika raser samt anpassat till individen. Under utbildningen har du också chans att diplomera/certifiera dig som instruktör (kunna hålla egna kurser inom dessa ämnen) inom olika områden, såsom rallylydnad.

Du kommer att läsa heltid, vilket innebär att du har ca 30 undervisningstimmar om 40 minuter per vecka i olika ämnen under läsåret och därutöver tillkommer tid för inläsning av litteratur och hemuppgifter.

I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter, där Forumtid ingår en gång per vecka.

På schemat

Inlärning – inlärningsprinciper, pedagogik, kommunikation och belöningsutveckling.
Klickerträning – träning av andra djurslag, klickerlekar, grundfärdigheter och baklängeskedjning.
Vardagsproblem – BAT, Kommunikationsmetoden, Counter conditioning, och filtträning.
Friskvård – förebyggande träning, träning för hundägaren och balansbollsträning.
Nosarbete – viltspår, personspår, uppletande, nose work och patrullstig.
Skoj med lydnad –  rallylydnad och tävlingslydnad.
Trix och skoj – heelwork to music, dogparkour, berikning, trixträning och freestyle.
Hundtränaren – coachning, mental träning, stresshantering, mindfulness och förarens färdigheter.
Fördjupning kring vardagsproblem – stressreducering och beteendeanalys.
Första hjälpen – bl a kursen ”Vård i det vilda”.