Om skolan

Vi är en liten skola med ett stort hjärta och höga ambitioner! Vi hoppas att just du är intresserad att lära känna oss och söka till någon av våra kurser.

Skolan har fått sitt namn efter den stora klarvattensjön Sommen som förenar Småland och Östergötland. Sedan 1997 har vi varit en egen folkhögskola med säte i centrala Tranås.
Vår huvudman är en ideell förening med en styrelse och representanter från kommunerna Aneby, Boxholm, Tranås, Ydre och Ödeshög samt studieförbundet Vuxenskolan och ABF.
Vi är politiskt och religiöst obundna och välkomnar deltagare från hela landet, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Vårt uppdrag är att jobba med folkbildning enligt statens syften.

Vår vision är:

”Sommenbygdens folkhögskola – för en hållbar värld med demokrati, kultur och mångfald”

I vår Informationsguide 2018-2019 (pdf) hittar du allt du behöver veta!


ÖPPET HUS
på skolan 30 mars 2019 kl. 11.00-14.30


Sjukanmälan
Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig till skolan via Schoolsoft varje morgon. Om du har studiemedel ska du även göra sjukanmälan till försäkringskassan.

Om studiestöd vid sjukdom

Boende
Skolan har inget internat istället söker du ditt eget boende i Tranås. Här finns en lista med hyresfastighetsägare i Tranås 

Går du en Distanskurs och vill boka boende till helgträffarna, tipsar vi:

Hotell Åberg 0140-130 80,
Vandrarhemmet i Tranås 072-033 05 73.
Badhotellet konferens och kurhotell i Tranås 0140-462 00
Här finns fler alternativ!

 

Café
Det finns tillgång till ett café.

Deltagarråd och studerandeinflytande
Vid varje läsårsstart väljs ett deltagarråd. Skolan har en antagen policy för studerandeinflytande som vi arbetar efter. En deltagarrepresentant får möjlighet att delta på skolans styrelsemöten.

Stöd i lärandet
Vi vill skapa en god lärmiljö med omtanke om dina personliga förutsättningar och behov. Det största stödet i lärandet får du av skolans personal som med personligt engagemang och kompetens ser till att studiemiljön fungerar för dig och ger dig de bästa förutsättningar för din utveckling. Vi ser också varandra som resurser för ett bra studieresultat, att hjälpa varandra/sin studiekamrat är en viktig del i folkhögskolans pedagogik.

Individen i centrum
Vårt mål är att hjälpa dig att genomföra och slutföra din utbildning hos oss. Därför strävar vi i så stor utsträckning som möjligt att hitta en lösning som passar dig. Det kan handla om individanpassad undervisning, anpassad studietakt, små studiegrupper med stöd i speciella ämnen.

Mentorskap
Vi stödjer alla deltagare med mentorskap. Mentorskapet ser ut på olika sätt i olika kurser. Utvecklingssamtal och utvecklingsplan är en del av studierna. Utformningen kan variera på vilken kurs du går.

Extra stöd
På Allmän kurs finns tillfälle varje vecka då extra lärarresurser finns tillgängliga inom olika ämnen.

Kurator och studievägledare
Skolans kurator finns till hands för att ge kurativt stöd. Du kan också få visst stöd för ditt framtida studie- eller yrkesval genom att vi bokar tid hos vår egen eller kommunens studievägledare.

Tillgänglighet, Funktionshinder, funktionsnedsättning
Våra lokaler är anpassade till rörelsehindrade. Hörslinga finns i aulan. Vissa tekniska hjälpmedel finns e-böcker och andra hjälpmedel för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Sommenbygdens folkhögskola samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och erhåller ersättning för anpassning av verksamheten och stöd till deltagare med funktionsnedsättning.

Deltagare som behöver särskilt stöd kan få det i form av läromedel, förstärkta lärarresurser och kuratorsinsatser. Stödperson finns i kursen Personlig utveckling.

Studerandes rättigheter och FSR.
Skolans styrelse har antagit en studeranderättslig standard och är ansluten till FSR, Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd. FSR får du kontakt med via fsr@folkbildning.net eller telefon 08-218826. Läs mer om dina rättigheter som studerande här

Policyprogram
För att verksamheten på skolan ska fungera har styrelsen antagit ett antal policyprogram. Följ länkarna och läs mer: