Ekonomi

All undervisning är kostnadsfri men ej studieresor, litteratur, studiematerial osv. De olika kurserna tar ut olika avgifter och klassen beslutar om delar av avgiftens användning.

Läsåret 2017/2018 är avgifterna per termin:

  • Allmän kurs – 1.000 kr
  • Allmän kurs, förberedande – 1.000 kr
  • Personlig utveckling – 500 kr
  • Socialpedagog – 2.000 kr
  • Musiklinjen – 2.000 kr
  • Musik på distans – 1000 kr
  • Förberedande Polis- och kriminalvårdsutbildning – 2.000 kr

Serviceavgiften på Sommenbygdens folkhögskola

Avgifterna betalas före 5 september på höstterminen och 5 februari på vårterminen.

Studierna vid Folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel. Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden. För mer information kontakta CSN: www.csn.se

CSN Kundcenter tel. 0771-27 60 00

CSN`s informationsfilm: Studiestöd på folkhögskola »

På skolan kan du fråga Inger Storm om råd.

 

På följande länkar hittar du information om vilka möjligheter det finns till ekonomiskt stöd.

Studiemedel

CSN studiemedel för studier i Sverige

Försäkringskassan ger information om bostadsbidrag, aktivitetsersättning, mm.