Ekonomi

All undervisning är kostnadsfri men ej studieresor, litteratur, studiematerial osv. De olika kurserna tar ut olika avgifter och klassen beslutar om delar av avgiftens användning.

Läsåret 2018/2019 är avgifterna per termin:

  • Allmän kurs – 1.000 kr
  • Allmän kurs, förberedande – 1.000 kr
  • Personlig utveckling – 500 kr
  • Socialpedagog – 2.000 kr
  • Musiklinjen – 2.000 kr
  • Musik på distans – 1000 kr
  • Förberedande Polis- och kriminalvårdsutbildning – 2.000 kr
  • E-sport – 2000 kr

Serviceavgiften på Sommenbygdens folkhögskola

Avgifterna betalas före 5 september på höstterminen och 5 februari på vårterminen.

Studierna vid Folkhögskola ger dig rätt att söka statliga studiemedel. Det söker du via CSN, Centrala studiestödsnämnden. För mer information kontakta CSN: www.csn.se

CSN Kundcenter tel. 0771-27 60 00

På följande länkar hittar du information om vilka möjligheter det finns till ekonomiskt stöd.

Faktablad studiestöd 2019 för folkhögskolestuderande

Studiestödsformer på folkhögskola

CSN studiemedel för studier i Sverige

Om studiestöd vid sjukdom

Försäkringskassan ger information om bostadsbidrag, aktivitetsersättning, mm.