Socialpedagog – Psykosocialt behandlingsarbete och Integration

Vi är medlem i BALSAM*

Socialpedagog är en 2-årig yrkesutbildning för dig som vill arbeta med psykosocialt behandlingsarbete på behandlingshem, öppenvård, slutenvård och/eller i förebyggande verksamhet inom kommunal, statlig eller privat regi.

I kursen skapar vi en grundläggande förståelse för hur sociala problem kan uppstå och behandlas samt hur samhället fungerar gällande behandlingsinsatser för olika grupper och olika problem.

*Föreningen BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor i form av yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning. Utbildningarna är eftergymnasiala och kännetecknas av utbildningsområden som gemensamt utarbetats och godkänts av BALSAM skolorna. Varje skola har samtidigt sin specifika profil. Utbildningsområdena är vägledande för skolornas planering av innehåll och inriktning. Utbildningarna leder till generella yrkeskunskaper i socialpedagogiskt/behandlingspedagogiskt arbete.

 

KURSTYP:Yrkesutbildning
STUDIETAKT:100%
LÄNGD:2 år
STUDIENIVÅ(CSN):eftergymnasial
INTERNAT:Nej
KURSSTART:19 augusti 2019
ANSÖKAN SENAST:1 maj 2019
ANTAGNINGSVILLKOR:Minst 23 år. Treårigt gymnasium eller motsvarande med grundläggande behörighet. För den som haft egen personlighetsproblematik, som behandlats professionellt, bör behandling samt tre års besvärs-/symptomsfrihet kunna styrkas. Antagning sker genom halv dag på skolan med andra sökanden samt genom personlig intervju, detta efter att meritbedömning har skett. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med webkamera.
KOSTNADER:All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2000 kr per termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial, kopiering och viss litteratur. Resterande 1500 kr/termin disponeras i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök.
KURSANSVARIG:

Jeanette Perchun

E-post

072-589 85 23

 

 

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs

Efter utbildningen kan du arbeta som socialpedagog inom statliga, kommunala och privata verksamheter som riktar sig till utsatta människor och med både barn och vuxna. Exempel på arbetsplatser kan vara behandlingshem, öppenvårds verksamheter inom kommun eller landsting, kriminalvård, skolor med specialinriktningar såsom Asperger och ADHD samt boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Kursens syfte och innehåll:

Kunskap, självkännedom och folkbildningens tankar om pedagogik är i fokus. Studierna bedrivs på heltid och kurslitteraturen är på svenska. Praktik ingår 10 veckor på vårterminen både år 1 och 2.

Utbildningen genomsyras av demokrati vilket innebär att deltagarna själva har medbestämmande om studiebesök, föreläsare och gemensamhetsaktiviteter.

Vi förutsätter att du har egen dator att använda under utbildningen. Meddela oss om du inte kan lösa det.

Introduktion år 1 har fokus på livsstil och hälsa samt självkunskap

 • Kunskap om hur sociala problem påverkar varandra samt att kunna bemöta individer med multiproblematik.
 • Förståelse för begrepp som makt, kön, empati, professionalitet m.fl.
 • Kunskap om de lagar som styr en behandlingspedagogs arbete.
 • Kunskap att planera, genomföra och utvärdera en behandlingsplanering.
 • Kunskaper inom psykologins olika områden
  –       utvecklingspsykologi
  –       personlighetspsykologi
  –       socialpsykologi
  –       arbetspsykologi
 • Kunskaper i olika psykiatriska diagnoser
  –       personlighetsstörningar
  –       affektiva sjukdomar
  –       neuropsykiatriska diagnoser ADHD Aspeberger
  –       psykossjukdomar
  –       beroende av missbruk
  –       kris/trauma
 • Kunskaper i olika behandlingsmetoder och samtalsmetodik
  –       ART
  –       MI
  –       KBT
 • Kunskaper i att göra en vetenskaplig rapport
 • I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår Forumtid en gång per vecka.

Länk till Studentum