Musik – Arrangering på distans

Den här kursen är för dig som vill utveckla din förmåga att arrangera musik

Genom uppgifter, beting och handledning får du en god förståelse för arrangeringens grunder och musikaliska strukturer. Kursen är på distans vilket innebär att vi arbetar via skolans digitala plattform ”It´s Learning”.

 

 

 

KURSTYP:Profilkurs på distans
STUDIETAKT:25%
LÄNGD:15 veckor
STUDIENIVÅ(CSN): Gymnasienivå (A2). Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt, (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp (du som är under 20 år) gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN.
KURSSTART:2 september och avslutas 16 december 2018
ANSÖKAN SENAST:5 augusti 2018
ANTAGNINGSVILLKOR:Du som söker bör ha goda notkunskaper, viss kunskap inom musikteori och ett genuint intresse för musik. Utbildningen kräver grundläggande datorvana och tillgång till dator med internet.
KOSTNADER:1000 kr/termin. I avgiften ingår elevförsäkring, kopiering, studiematerial och litteratur.
KURSANSVARIG:

Magnus Eriksson

072-589 85 20

E-post

Arrangeringskurs för dig som vill:

• Bli bättre på att arrangera musik
• Fördjupa ditt skapande och konstnärliga uttryck
• Lära dig olika arrangeringsmetoder och musikstilar
• Bli bättre på att kommunicera via notskrift

De ämnen du kommer att jobba med är:
• Stildrag och kännetecken för olika genrer
• Musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp
• Melodisk, harmonisk, periodisk och rytmisk uppbyggnad av musik
• Arrangering av vokal och instrumental musik i olika genrer
• Användning av digitala program och instrument vid arrangering och komposition
• Analys och tolkning av konstnärliga uttryck och arrangemang
• Projektarbete där du själv väljer låt, ensemble och sätt att redovisa