Samspelskurs

Denna kurs är för dig som vill spela med andra och bli en bättre musikant! Varje tisdag träffar du engagerade lärare och övriga kursdeltagare och samspelar utifrån ett förberett material. Till varje vecka får du nytt material att förbereda. Genom instudering av låtar i olika genrer och musikstilar får du en god musikalisk förståelse som gör dig till en bättre musikant. Hur du kommunicerar musikaliskt och hur det påverkar den musikaliska helheten är centralt i denna kurs.

 

 

 

 

KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:25%
LÄNGD:1 år
STUDIENIVÅ(CSN):Studiestödsberättigad
INTERNAT:Nej
KURSSTART:3 september och avslutas 7 juni 2020
ANSÖKAN SENAST:20190603
ANTAGNINGSVILLKOR:Du som söker bör ha färdigheter/erfarenheter på ett instrument/sång, lite notkunskap och ett genuint intresse för musik. Utbildningen kräver närvaro på plats i Tranås en gång i veckan.
KOSTNADER:Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en serviceavgift 1000 kr/termin. I serviceavgiften ingår elevförsäkring, kopiering, studiematerial och litteratur.
KURSANSVARIG:

Magnus Eriksson

E-post

Samspelskurs för dig som vill
• Spela tillsammans med andra en dag per vecka
• Fördjupa ditt kunnande på ditt instrument/sång
• Lära dig grunderna i olika spelsätt och musikstilar/genrer
• Bli en mer erfaren musikant och förbättra din musikteori
• Perfekt för seniorer!

På schemat
De ämnen du kommer jobba med är: stildrag och kännetecken för olika musikstilar/genrer, musicerande i gehörsbaserad och noterad musik, musikalisk gestaltning och kommunikation i samarbete med andra. Förmåga att arrangera och improvisera, förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling ingår också som moment i utbildningen. Tisdagarna är uppdelade
i tre lite större pass: ett pass tillsammans med Ensemblemusiker/Musiklinjen, ett pass tillsammans med de deltagare som läser musikprofil på skolans allmänna kurs samt ett eget pass – bara med deltagare i samspelskursen. Större instrument finns att låna på skolan.