Personlig utveckling

Det här är en kurs som erbjuder dig en möjlighet att stärka din självkänsla, utveckla dina förmågor och fördjupa dina kunskaper. Kursen vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning, främst på grund av psykisk ohälsa, och som söker en positiv och stimulerande folkhögskolekurs där vi också har en god gemenskap. Kursen går på halvtid från måndag till fredag. Alla dagar utom fredag ligger lektionstiden på eftermiddagarna. Kursen har en egen stödperson som följer gruppen under all undervisningstid.
KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:Halvtidsstudier 50%
LÄNGD:Så länge du trivs med oss!
STUDIENIVÅ(CSN):Gymnasienivå
INTERNAT:Nej
KURSSTART:19 augusti 2019
ANSÖKAN SENAST:Löpande antagning
ANTAGNINGSVILLKOR:Antagning sker löpande under hela läsåret. Kontakta kursansvarig Tomas Svensson för ett första samtal. Du skall vara minst 18 år.
KOSTNADER:All undervisning är kostnadsfri men fika och annan förtäring få du själv bekosta. Du betalar en serviceavgift på 500 kronor per termin för kollektiva kostnader såsom försäkring och studiematerial mm.
KURSANSVARIG:

Tomas Svensson

E-post

Tel: 073-535 09 72

 

Detta förväntas du få ut av kursen

Syftet med kursen Personlig utveckling är att du ska stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Du ska ges möjlighet att utveckla din sociala kompetens samt att lära dig mer inom de olika ämnen som vi läser.

Målsättning

Målet med kursen ser olika ut för olika deltagare. Ett mål är att man ska använda sina styrkor och förmågor för att känna sig trygg i andra grupper eller i nya livssituationer. En del deltagare har som mål att gå vidare till någon annan utbildning eller att återgå till arbete. Ett annat mål som vi strävar efter är att man ska känna delaktighet och inflytande i skolan och i övriga samhället. Naturligtvis ska kursen också leda till nya, spännande och användbara kunskaper.

Kursens innehåll

Inom kursen finns fem ämnen: natur, djur och miljö; bild och form; skapande verksamhet; samhällskunskap och historia samt data. Schemat ser olika ut för olika deltagare och utformas efter varje persons intressen och behov. Läs mer om de olika kursernas syfte och innehåll under ämnesbeskrivningar.

Under läsåret görs också dagsutflykter med studiebesök i närområdet.

Deltagare på Personlig utveckling kan, efter individuell prövning och i mån av plats, få läsa en eller två behörighetsgivande kurser på allmän kurs gymnasienivå.

Röster från kursen

Så här berättar ett par av de nuvarande deltagarna om kursen Personlig utveckling.