Fördjupningsutbildning i Stresshantering med hund

Detta är en fördjupningskurs för dig som arbetar tillsammans med hundar. Det kan vara som instruktör, hunddagispersonal, djursjukskötare.

Utbildningen omfattar två helgträffar och distansstudier under minst 20 veckor. Du läser i din egen takt inklusive hemarbete, inläsning av litteratur, träning med egen hund och inlånad hund. För att erhålla diplom krävs det att hemuppgifterna lämnas in och redovisas på ett önskvärt sätt.

Du får en egen inloggning och tillgång till utbildningen under 20 veckor (behöver du mer tid än så löser vi det individuellt).

 

KURSTYP:distanskurs
STUDIETAKT:25% (deltidskurs)
LÄNGD:minst 20 veckor, du läser i din egen takt
STUDIENIVÅ(CSN):Ej studiestödsberättigad
KURSSTART:Återkommer om kursstart
ANTAGNINGSVILLKOR:Förkunskaper: instruktör/hundkursledare, hunddagispersonal, djursjukskötare eller annan hundutbildning.

KOSTNADER:Avgift 5400 kr.
Kostnad för litteratur tillkommer. Boende under helgträffarna ordnar du själv.

Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.
KURSANSVARIG:

Kursledare: Therese Arvestrand, stresspedagog, instruktör, hundpsykolog

E-post

 

 

Teori varvas med praktik och utbildningen kommer att innehålla:

– Stresshantering för hund.
– Stresshantering för hundägaren.
– Övningar i att förebygga stress.
– Smarta lösningar i grupp.
– Under- & överstrimulering.
– Hemarbete med egen eller inlånad hund.
– Projektekipage/kurs.

 

Mål

Du ska kunna interagera stresshanteringsträning i befintlig kursverksamhet, kunna ha kurser i stresshantering för hundägare, och kunna utnyttja din kunskap i yrkeslivet, för att lättare kunna hantera och rehabilitera stressade individer.