INSTÄLLD Ledarskap-Att coacha sig själv och andra till framgång

Detta är en kurs för dig som vill utvecklas i ditt eget ledarskap och som vill bli en bättre coach för dem som du leder. Under dessa dagar får du lära dig olika teorier inom ledarskap och coaching samt kraftfulla verktyg i coachande som utvecklar dig på ett personligt plan, i mötet med andra samt i mötet med olika grupper. Vi kommer att arbeta utifrån coaching modellen BROAR där du får lära dig att hantera modellen. Under veckan får du tillgång till det material du behöver.

 

KURSTYP:Sommarkurs/veckokurs
STUDIETAKT:100% heltidsstudier
LÄNGD:4 dagar
STUDIENIVÅ(CSN):Ej studiestödsberättigad
INTERNAT:Nej
KURSSTART:18 juni-21 juni 2018
ANSÖKAN SENAST:1 juni 2018
ANTAGNINGSVILLKOR:Minst 18 år. Du ska gärna ha erfarenhet eller stort intresse för ledarskapsfrågor.
KOSTNADER:Du betalar själv för kost och material 2500 kr. Boende står du själv för.
KURSANSVARIG:

Jeanette Perchun, coach, magister i pedagogik, alkohol och drogterapeut samt magister i ledarskap och organisation. Jeanette är i dag verksam som kursansvarig för socialpedagogkurser och utbildar i 12-stegspedagogik samt ledarskap.

Telefon: 072-589 85 23

E-post

 

En del av kursens innehåll;

  • Ditt personliga ledarskap
  • Att leda/coacha andra
  • NLP metodik
  • Se och analysera behov
  • Inventera och använda resurser på ett effektivt sätt
  • Kartlägga vad som behöver omdirigeras och omdanas
  • Skapa motivation och ansvar för processer och aktiviteter
  • Se och klargöra möjliga uppföljningsbara resultat