Ettårig utbildning i Hållbar livsstil och ekologisk odling

Ettårig utbildning i hållbar livsstil och ekologisk odling på Sommenbygdens folkhögskolaHållbar livsstil och ekologisk odling  är en ettårig utbildning som vänder sig till dig som vill lära dig odla och fördjupa dig i hur du kan leva hållbart och meningsfullt på landsbygden. Beräknad start är januari 2019.

Utbildningen är förlagd till Boets gamla skola i Ödeshögs kommun. En bygd rik på skog med småbruk och granne till biosfärområdet Östra Vätternbranterna.

Utbildningen utgår ifrån tanken att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, är beroende av varandra. Du som söker har stor möjlighet att prägla och utforma kursen med din kunskap, dina ideer och intressen.

Kursupplägget bygger på ett nära samarbete med byns byalag, föreningar, entreprenörer och boende.

Vi kommer att vara teoretiska, praktiska och samverkande i vårt kunskapande. I utbildningen ingår studiebesök och fördjupningsarbete i valfritt ämne, eventuellt en praktikperiod om så önskas.

Efter avslutad kurs förväntas du ha fått en fördjupad kunskap om hur du kan leva hållbart på landsbygden.

Ett biosfärområde är ett pilotområde där nya praktiker och ny kunskap testas för att nå en långsiktig hållbar utveckling. Ibland är det gammal kunskap som överförs till ny generation som är mest hållbar. Det handlar och relationen mellan människor och miljö. Att bruka och bevara. Att samverka.

KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:100%
LÄNGD:1 år
STUDIENIVÅ(CSN):Gymnasial
KURSSTART:21 januari 2019 och avslutas 15 november 2019
ANSÖKAN SENAST:1 oktober 2018
ANTAGNINGSVILLKOR:Minst 18 år. Du ska ha ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och ett liv på landet. Du ska ha samarbetsförmåga och vara intresserad av ett demokratiskt arbetssätt. Antagning sker efter personlig intervju och lämplighet för gruppens sammansättning.
KOSTNADER:2000 kr/termin betalas dels för att täcka kollektiva kostnader som försäkring, visst studiematerial och viss litteratur, 500 kr/termin. Resterande 1500 kr/termin disponerar du i gruppen för olika aktiviteter. Litteratur, mat och boende betalar du själv.
KURSANSVARIG:

Caroline Brun

E-post

073-330 11 61

Övrig information

Kurstiden är ett år jan-aug med inlagda semesterveckor. Eventuell kurslitteratur får du själv bekosta. Du kommer att behöva skor, stövlar och kläder som är anpassade till arbetet.

Boende kan ordnas i byn.

Områden som planeras ingå i kursen:

  • Ekologisk odling: odlingsteori, förädling av råvaror, lagring och konservering
  • Matlagning och bakning: matkultur, näringslära, tillreda vilda växter.
  • Hantverk och estetik: Textil, keramik, smide. Inredning, återbruk, renovering och reparationer
  • Skog och trä: Vedhantering, snickeri, skogsslöjd, kontinuitetsskogsbruk, skogens ekosystem.
  • Demokrati och identitet: Mötesteknik, globala miljö- och rättvisefrågor, hälsa, friskvård, Samhällsorientering, Intersektionellt perspektiv
  • Entreprenörskap: Ekonomi, planering, nätverkande och utvärdering