Hållbar livsstil på landsbygden – med odling, skogsbruk och hantverk.

Ettårig utbildning i hållbar livsstil och ekologisk odling på Sommenbygdens folkhögskolaHållbar livsstil på landsbygden – med odling, skogsbruk och hantverk  är en ettårig utbildning som vänder sig till dig som vill lära dig odla och fördjupa dig i hur du kan leva hållbart och meningsfullt på landsbygden. Beräknad start är januari 2019.

I kursen ingår att lära dig odla ekologiskt, bruka skog småskaligt och uthålligt, och olika typer av hantverk som är användbara för ett hållbart liv på landsbygden.

Utbildningen är förlagd till Boets gamla skola i Ödeshögs kommun. En bygd rik på skog med småbruk och granne till biosfärområdet* Östra Vätternbranterna. Kursupplägget bygger på ett nära samarbete med byns byalag, föreningar, entreprenörer och boende. De kunskaper dessa samlat på sig över generationer ska överföras till dig. För kursen finns en gård med mycket höga natur- och kulturhistoriska värden tillgänglig, där olika kursmoment kommer att utföras.

*Ett biosfärområde är ett pilotområde där nya praktiker och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Ibland är det gammal kunskap som överförs till ny generation som är mest hållbar. Det handlar om relationen mellan människor och naturen – att både bruka och bevara.

 

KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:100%
LÄNGD:1 år
STUDIENIVÅ(CSN):Gymnasial
KURSSTART:21 januari 2019 och avslutas 15 november 2019
ANSÖKAN SENAST:15 november 2018
ANTAGNINGSVILLKOR:Minst 18 år. Du ska ha ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och ett liv på landet. Du ska ha samarbetsförmåga och vara intresserad av ett demokratiskt arbetssätt. Antagning sker efter personlig intervju och lämplighet för gruppens sammansättning.
KOSTNADER:2000 kr/termin betalas dels för att täcka kollektiva kostnader som försäkring, visst studiematerial och viss litteratur, 500 kr/termin. Resterande 1500 kr/termin disponerar du i gruppen för olika aktiviteter. Litteratur, mat och boende betalar du själv.
KURSANSVARIG:

Caroline Brun

E-post

073-330 11 61

Syftet med kursen

Målsättningen är att du efter genomgången kurs ska vara väl förberedd att flytta ut och bosätta dig i en glesbygd där du vill bo och leva, kanske köpa en liten skogsgård eller ta över dina farföräldrars betesmarker och åkertegar. Du ska hitta din egen kombination av försörjningsmöjligheter och kunna leva där på ett hållbart och långsiktigt ekonomiskt vis som du trivs med.

I kursen ingår att över hela året planera och genomföra de olika arbetsinsatser som krävs för att få en liten gård med jord och skogsbruk att vara både ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Dessutom lär du dig att förädla de livsmedel du odlat, och att laga och tillverka användbara föremål med tekniker som t.ex. trä- och textilslöjd, smide och keramik. Det finns även delmoment kring den typ av entreprenörskap och nätverkande som krävs av den som ska leva och försörja sig genom mångsyssleri.

Utbildningen utgår ifrån tanken att social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är beroende av varandra.

Övrig information

Kurstiden är ett år jan-nov med inlagda semesterveckor. Eventuell kurslitteratur får du själv bekosta. Du kommer att behöva skor, stövlar och kläder som är anpassade till arbetet.
Boende kan ordnas i byn.