Creative Dance Collaboration and Practice

Har du gått dans på gymnasiet eller är du dansare som vill, under ett år på heltid, gå en praktisk utbildning för att lära dig att skapa olika sorts projekt?

Creative Dance Collaboration and Practice vänder sig till dig som vill förbereda sig för yrkeslivet genom att sätta upp korta dansproduktioner på scen och olika platser, screendance (dansfilm) och arrangera community projekt for olika målgrupper.

KURSTYP:Profilkurs
STUDIETAKT:100%
LÄNGD:1 år
STUDIENIVÅ(CSN):Studiestödsberättigad
INTERNAT:Nej
KURSSTART:19 augusti 2019
ANSÖKAN SENAST:31 maj 2019
ANTAGNINGSVILLKOR:Treårigt gymnasium, motsvarande dansutbildning eller danserfarenhet. Du som söker deltar i en audition vilket innebär en dansklass med olika delmoment samt en intervju.
KOSTNADER:All undervisning är kostnadsfri, men du betalar 2000 kr per termin varav 500 kr betalas för att täcka kollektiva kostnader som försäkring under skoltiden, visst studiematerial, kopiering och viss litteratur. Resterande 1500 kr/termin disponeras i gruppen för olika aktiviteter som t.ex. studieresor, studiebesök.
KURSANSVARIG:

Kursansvarig

Cyntia Botello

070-380 39 97

E-post

Kursledare

Cyntia Botello och Kerry-Anne Quinn

Utbildningssyfte och innehåll:

Syftet är att fördjupa sig i de praktiska och didaktiska redskap som behövs för att skapa koreografi under alla moduler.

Utbildningens moduler:

Modul I. Koreografi, skapande processer och kulturentrepenörskap/inkubator.

Deltagarna kommer att prova olika ingångar till koreografi för att skapa korta produktioner.
I samarbete med danskompani Mind Frame Performing Arts ha en plattform för att lära sig att producera från idé till projekt.

Modul II. Site specific

Deltagarna kommer att lära sig att arbeta utifrån olika platser som inspiration källa för att både improvisera och koreografera.

Modul III. Screendance (dansfilm)

Deltagarna kommer att undersöka relationen mellan dans och film samt att experimentera med screendance som konstform. Deltagarna förväntas skall kunna skapa en screendance.

Modul IV. Communitydans och Interventioner

Deltagarna kommer att lära sig om två olika dansmetoder för att erbjuda icke-dansare att uttrycka sig med dans samt att delta i konstnärliga processer och kulturupplevelser.

I utbildningen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår Forumtid en gång per vecka.

Detta förväntas du kunna efter avslutat kurs

Efter slutförd utbildning skall du kunna arbeta praktisk med att producera och skapa egna projekt och produktioner.