Sommenbygdens folkhögskola, ansökningsblankett:

Vid frågor eller problem ang. din ansökan kontakta receptionen på tel 0140 – 65 960

Personuppgifter

Utbildningar

Bifoga betyg/intyg (word, pdf eller jpg-bild) från dina utbildningar eller sänd dem till oss med post (mer info på nästa sida)

Jag söker till

(Söker du fler utbildningar ange 1 i första hand, 2 i andra hand, 3 i tredjehand. Lämna resterande fält tomma.)

 

Allmänna kurser

Inriktning (väljs för båda alternativen)

Särskilda kurser

Bifoga ett brev (word, pdf eller jpg-bild) där du anger dina tidigare musikaliska erfarenheter samt referenser.

Ange vilket du föredrar – att få noterna på de obligatoriska styckena via:

Praktik och anställningar

(Ange de två senaste)

 

 

Övrig information

Studiemedel

Tänker du söka studiemedel? När du söker använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på www.csn.se.

Bostad

Skolan har inget internat utan du måste själv ordna ditt boende. Du hittar en lista med hyresfastighetsägare på Tranås kommuns hemsida

Övriga upplysningar