Allmän kurs gymnasie/grundskola – fem inriktningar

Detta är kursen för dig som hoppat av eller aldrig gått gymnasiet i Sverige eller behöver läsa klart grundskolan. Här har du möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att få grundläggande behörighet för högre studier, eller för att lättare få arbete. Små undervisningsgrupper, mycket lärarledd lektionstid/stöd och en positiv atmosfär ger dig bästa tänkbara chanser att lyckas med dina studier.

Allmän kurs har fem inriktningar. Du kan välja mellan beteendevetenskaplig, E-sport, musik, idrott eller allmän inriktning. Inriktningen du väljer är fyra undervisningstimmar i veckan. Se mer i det gröna fältet nedan.

 

 

KURSTYP:Allmän kurs
STUDIETAKT:Heltidsstudier 100%
LÄNGD:1 – 3 år, beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet
STUDIENIVÅ(CSN):Gymnasienivå och grundskolenivå
INTERNAT:Nej
KURSSTART:19 augusti 2019.
ANSÖKAN SENAST:1 maj 2019 OBS! Betygskopior, personbevis samt personligt brev skickas med ansökan.
ANTAGNINGSVILLKOR:Minst 18 år.
Antagning sker utifrån dina behov och vad du har läst tidigare.
Stor vikt läggs vid ditt personliga brev samt din motivation.
KOSTNADER:All undervisning är kostnadsfri, men du betalar en terminsavgift på 1000 kr för att täcka försäkring under skoltid, kopiering, studielitteratur och studiebesök. Du får låna läroböcker av skolan.
KURSANSVARIG:

Karin Larsson

E-post

072-589 85 17

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs:

Du har möjligheten att söka till eftergymnasiala utbildningar som KY, yrkeshögskola, universitet och högskola. Du har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden. Genom personlig utveckling har du fått ett bättre självförtroende och självinsikt.

Fem inriktningar

Förutom att du läser dina behörighetsgivande ämnen
väljer du en inriktning. Inriktningen läser du fyra undervisningstimmar/vecka.

Allmän kurs med beteendevetenskaplig inriktning:

För dig som är intresserad av att arbeta med människor. Vi läser psykologi och sociologi.  Läs mer om beteendevetenskaplig inriktning

Allmän kurs med inriktning E-sport:

E-sporten växer och är i dag en av världens största sporter, detta gör att det också växer fram nya yrken inom sporten. Här får du chansen att prova på E-sport!

Allmän kurs med inriktning musik:

På den här inriktningen fokuserar vi på det praktiska, du får prova på att sjunga och spela instrument. Läs mer om Allmän kurs inriktning musik

Allmän kurs med inriktning idrott

Allmän kurs med allmän inriktning:

Inriktningen allmän är för dig som vill lägga mer tid på gymnasiegemensamma och behörighetsgivande ämnen. Du får mer tid varje vecka till att läsa: svenska, engelska, matematik, naturvetenskap, samhällskunskap, historia och religion. Inriktningen passar dig som går ditt första år på allmän kurs på folkhögskola men även dig som behöver tid för att fördjupa dig i fortsättningskurser.

 

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte är att få grundläggande behörighet till högskolestudier och studier på yrkeshögskola. För att få grundläggande behörighet ska man på folkhögskola genomföra 1-3 års studier* på gymnasienivå och ha kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans samtliga 10 gymnasiegemensamma ämnen.

Är du inte klar med grundskolan kan du läsa svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå.

Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie-och arbetslivserfarenhet. Ett år på vår skola är 40 veckors heltidsstudier. Heltidsstudier är lika med 30 undervisningstimmar om 40 minuter per vecka.

* omfattningskrav

Omfattningskravet kan uppnås genom:

(gäller både till högskola och yrkeshögskola)

 • Tre år på folkhögskola eller
 • Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier eller grundskola och minst 1 års yrkesverksamhet eller
 • Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier

Med gymnasiegemensamma ämnen menas:

 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Svenska 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1
 • Samhällskunskap 1
 • Naturkunskap 1
 • Historia 1
 • Religionskunskap 1

Dessa ämnen krävs för grundläggande behörighet till högskolan. Något färre kurser krävs om du är
intresserad av behörighet till yrkeshögskolan.

Studieomdöme och behörighetsintyg

När du klarat omfattningskravet och har godkänt i dessa gymnasiegemensamma ämnen har du uppnått gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till högskolestudier.

På folkhögskolans allmänna kurser får de studerande som så önskar ett studieomdöme, efter minst ett års heltidsstudier. Studieomdömet handlar om den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från alla undervisande lärare.

Ämnen på högre nivå, så kallade särskilda behörigheter, erbjuds när tillräckligt många är intresserade:
Historia 2
Samhällskunskap 2
Religionskunskap 2
Engelska 7
Matematik 2
Naturkunskap 2

Allmän kurs läses på heltid. Du får en egen mentor. Tillsammans med dig ordnar vi bästa möjliga studiegång. Vi vill ge dig en positiv förändring i livet, att du ska växa som människa och få mycket ny och meningsfull kunskap.

I kursen ingår att du deltar i skolans gemensamma folkbildningsaktiviteter. Där ingår Forumtid en gång per vecka.

Läs mer om studieomdöme och behörighetsintyg på Allmän kurs här

Länk till Studentum