Utbildning till 12-stegs Pedagog – 2 år på distans och halvfart

En processbaserad utbildning till 12-stegs Pedagog för dig som vill bli eller redan är yrkesverksam inom offentlig eller privat behandlingsverksamhet. Vi utbildar dig i att möta och bemöta unika individer i olika åldrar med destruktiva beteendemönster; beroendeproblematik samt anhörigproblematik. Du får lära dig 12-stegs metoden och dess olika inriktningar. Utbildningen ger dig färdigheter att leda grupper och individuell behandling mot beteendeförändringar och tillfrisknande utifrån ett pedagogiskt och terapeutiskt förhållningssätt.

Utbildningen till 12-stegs Pedagog, som är eftergymnasial, grundar sig på evidensbaserad kunskap och erfarenhet och har växt fram utifrån den framgångsrika Tranåsmodellen, som utarbetats av Anders Lindström och Jeanette Perchun båda verksamma alkohol- och drogterapeuter.

Under 2016 blev modellen granskad av Brukarrådet i Jönköping och fick högsta betyg med ett högt antal tillfrisknande beroende och anhöriga. Resultatet ledde fram till behovet att utbilda fler till att arbeta med ett pedagogiskt terapeutiskt förhållningssätt i beroendevården.

KURSTYP:Distanskurs
STUDIETAKT:50% (studier på halvfart)
LÄNGD:4 terminer
STUDIENIVÅ(CSN):Ej studiestödberättigad
INTERNAT:Solvikens vandrarhem
KURSSTART:Start vid full grupp
ANSÖKAN SENAST:Löpande
ANTAGNINGSVILLKOR:Du ska ha fyllt 25 år, ha treårigt gymnasium eller motsvarande med några års yrkeserfarenhet inom socialt arbete eller liknande. Behandlings/socialpedagogutbildning, socionom, beteendevetare eller liknande är meriterande. Du behöver ha tillgång till internet och dator. Om du har tidigare eget beroende bakom dig krävs minst tre års dokumenterad drogfrihet.
Betyg, personbevis, personligt brev och utdrag från belastningsregistret skickar du till Sommenbygdens folkhögskola. När du skickat in din ansökan kallas du till intervju innan du får ett antagningsbesked.
KOSTNADER:Kostnad 19 500: - per termin.
I kostnaden ingår kursmaterial, logi inklusive frukost samt lättare kvällsmål och fika under kurstid.
Kostnader för kurslitteratur och lunch tillkommer.

Den här kursen finansieras inte av statsbidrag.
KURSANSVARIG:

Jeanette Perchun

Anders Lindström

 

Kursinnehåll

Beroendelära, Medberoendelära, 12 stegs filosofi, Lagar och Dokumentation, Gruppsykologi, Kognitiv teori, Systemteori, Farmakologi, Hälsopsykologi, Kognitiv teori Utvecklingspsykologi, Systemteori, Anknytningsteori, Socialpedagogik, Funktionsnedsättningar, Personlighetspsykologi, Sociologi, Socialpsykologi, Samtalsmetodik/Kommunikation, KBT baserade metoder, Psykodynamiska baserade metoder, Kriminalitet som livsstil, Sorgebearbetning, Skamfilosofi, Pedagogik, Österländsk filosofi, Meditation, Idrott, Äventyrspedagogik.

Under de fyra terminerna varvas teori med metod och egen personlig process och utveckling. Varje delmoment har fördjupningsarbete och praktiska moment som skall genomföras mellan träffarna och redovisas vid de fysiska träffarna.

Studierna på distans varvas med 8 fysiska träffar på Sommenbygdens folkhögskola per år, 32 kursdagar i moderna fullutrustade lokaler.  Deltagarna sover på Solvikens Vandrarhem vid vackra sjön Sommen där kvällsaktiviteterna fortsätter.

 

Länk till Solvikens vandrarhem och konferens